• Място на свободен дух и модерни решения

Прием

Публикувано от Н. Генкова 22 юли 2011

ПРИЕМ
Заповед пети клас  2019 г.
Ред за  прием в  пети клас  2019 г.
Минимален бал по профили и професии в 
СУ „Свети Климент Охридски“, гр. Троян


1.     Профил „Математически“ – 152.500
2.     Профил „Хуманитарни науки“ – 216.000
3.     Професия „Оператор информационно осигуряване“ – 120.000

Прием в подготвителна група и първи клас


Прием в пети клас


Прием след основно образование
Можете да изпратите съобщение до сайта на адрес
svetikliment.sipa<а-маймунско>blogger.com

Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник