• Място на свободен дух и модерни решения

Прием

Публикувано от Н. Генкова 22 юли 2011

ПРИЕМ

Заповед определяне на състава и задълженията училищна комисия по прием на ученици в след завършено основно образование в за учебната 2020/2021 година.


2020/2021 учебна година:
Заповед за приемане на деца в ПГ за учебната 2020/2021 година
Заповед ПРИЕМ 1. КЛАС_2020
Заповед ПРИЕМ 5. КЛАС_2020

 
2019/2020 учебна година:

Заповед на Началника на РУО Ловеч за държавен план-прием 2019_20

Заповед подготвителна група  2019 г.
Заповед първи клас  2019 г.
Система за  прием в  първи клас  2019 г.
Заповед пети клас  2019 г.
Ред за  прием в  пети клас  2019 г.
Минимален бал по профили и професии в 
СУ „Свети Климент Охридски“, гр. Троян1.     Профил „Математически“ – 152.500
2.     Профил „Хуманитарни науки“ – 216.000
3.     Професия „Оператор информационно осигуряване“ – 120.000

Прием в подготвителна група и първи клас


Прием в пети клас


Прием след основно образование
Можете да изпратите съобщение до сайта на адрес
svetikliment.sipa<а-маймунско>blogger.com

Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник