• Място на свободен дух и модерни решения

Ние сме училище с позитивна атмосфера и дух на взаимно уважение и толерантност. Ценим личната изява и развитие на всеки ученик. Известни сме с високи постижения на общински, областни и регионални състезания. Създаваме учебна среда за формиране на умения и нагласи за креативно мислене. Нашите ученици се представят отлично на държавните зрелостни изпити и успешно кандидатстват във висши училища.
 
 
През учебната 2021/2022 година СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Троян обявява:
 
Прием в VIII клас. Училището предлага прием в следните паралелки:
 
Паралелка с профил „Математически“ с интензивно изучаване на чужд език. Вие ще получите: 
 
● Отлична подготовка по математика и информатика чрез STEM профилиращи предмети.
● Високо ниво на владеене на английски език.
● Солидна подготовка по всички общообразователни предмети.
● Висока успеваемост на зрелостни изпити.
● Успешно кандидатстване във ВУЗ, както у нас, така и в чужбина.
 
Професионална паралелка, професия „Икономист – информатик“ с разширено изучаване на английски език. Вие ще получите:
 
● Умения за инсталиране и настройване на приложен софтуер.
● Създаване и използване на WEB приложения.
● Компютърно счетоводство, маркетинг и счетоводна отчетност.
● Компютърна графика и работа с електронен подпис.
● Работа с база данни.

Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник