• Място на свободен дух и модерни решения

Ние сме училище с позитивна атмосфера и дух на взаимно уважение и толерантност. Ценим личната изява и развитие на всеки ученик. Известни сме с високи постижения на общински, областни и регионални състезания. Създаваме учебна среда за формиране на умения и нагласи за креативно мислене. Нашите ученици се представят отлично на държавните зрелостни изпити и успешно кандидатстват във висши училища. 
 
 
През учебната 2021/2022 година СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Троян обявява: 
 
Прием в ПГ на 5 и 6 годишни деца. Училището предлага:
 
● Подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на умения и способности. 
● Занимания и отдих в уютна игрова обстановка. 
● Лесно и бързо адаптираме към училищната среда.
 
Прием в I клас. Училището предлага:
 
● Индивидуален подход към всеки ученик. 
● Целодневна организация на учебния ден. 
● Подкрепа за личностното развитие от училищен психолог.
 
Прием в V клас. Училището предлага: 
 
● Обучение в атмосфера на доверие и взаимно уважение.
● Целодневна организация на учебния ден, включваща самоподготовка, дейности по интереси, спорт и отдих. 
● Изява в училищни клубове и извънкласни дейности.  

{Назад}

Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник