• Място на свободен дух и модерни решения

Държавен план-прием: след 7 клас

Публикувано от Стоян Борджуков 07 април 2021

Ние сме училище с позитивна атмосфера и дух на взаимно уважение и толерантност. Ценим личната изява и развитие на всеки ученик. Известни сме с високи постижения на общински, областни и регионални състезания. Създаваме учебна среда за формиране на умения и нагласи за креативно мислене. Нашите ученици се представят отлично на държавните зрелостни изпити и успешно кандидатстват във висши училища.
 
 
През учебната 2021/2022 година СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Троян обявява:
 
Прием в VIII клас. Училището предлага прием в следните паралелки:
 
Паралелка с профил „Математически“ с интензивно изучаване на чужд език. Вие ще получите: 
 
● Отлична подготовка по математика и информатика чрез STEM профилиращи предмети.
● Високо ниво на владеене на английски език.
● Солидна подготовка по всички общообразователни предмети.
● Висока успеваемост на зрелостни изпити.
● Успешно кандидатстване във ВУЗ, както у нас, така и в чужбина.
 
Професионална паралелка, професия „Икономист – информатик“ с разширено изучаване на английски език. Вие ще получите:
 
● Умения за инсталиране и настройване на приложен софтуер.
● Създаване и използване на WEB приложения.
● Компютърно счетоводство, маркетинг и счетоводна отчетност.
● Компютърна графика и работа с електронен подпис.
● Работа с база данни.

| edit post

eTwinning ...

Публикувано от Стоян Борджуков 01 април 2021

 


 ...

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            <== Назад

| edit post

Еразъм +

Публикувано от Стоян Борджуков

 


 ...

 

 

 

                                                                        <== Назад

| edit post

Подкрепа за успех

Публикувано от Стоян Борджуков


 
 
 
                                                                <== Назад

| edit post

Служебно съобщение

Публикувано от Н. Генкова 31 март 2021

 

 Уважаеми учители, родители, ученици,

Съгласно заповед РД-01-194/30.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването и заповед РД-09-798/31.03.2021 г. на Министъра на образованието и науката, учениците от I до XII клас в периода от 01.04. до 02.04. 2021 г. включително се обучават от разстояние в електронна среда съгласно утвърденото седмично разписание за втория учебен срок.

Съгласно същите заповеди, учениците от XII клас в периода от 05.04. до 07.04. 2021 г. включително се обучават от разстояние в електронна среда съгласно утвърденото седмично разписание за втория учебен срок.

Подготвителната група ще започне работа от 05.04.2021 г.

Пролетната ваканция е:
•    за учениците от  I до XI  клас – от 03.04.2021 г. до 11.04.2021 г. включително
•    за учениците от XII клас – от 08.04.2021 г. до 11.04.2021 г. включително

PS: Допълнително ще получим информация как ще продължим да учим от 12.04.2021 г.

Бъдете здрави!

| edit post

Училищен план-прием: ПГ, 1 клас, 5 клас

Публикувано от Стоян Борджуков 30 март 2021

Ние сме училище с позитивна атмосфера и дух на взаимно уважение и толерантност. Ценим личната изява и развитие на всеки ученик. Известни сме с високи постижения на общински, областни и регионални състезания. Създаваме учебна среда за формиране на умения и нагласи за креативно мислене. Нашите ученици се представят отлично на държавните зрелостни изпити и успешно кандидатстват във висши училища. 
 
 
През учебната 2021/2022 година СУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Троян обявява: 
 
Прием в ПГ на 5 и 6 годишни деца. Училището предлага:
 
● Подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на умения и способности. 
● Занимания и отдих в уютна игрова обстановка. 
● Лесно и бързо адаптираме към училищната среда.
 
Прием в I клас. Училището предлага:
 
● Индивидуален подход към всеки ученик. 
● Целодневна организация на учебния ден. 
● Подкрепа за личностното развитие от училищен психолог.
 
Прием в V клас. Училището предлага: 
 
● Обучение в атмосфера на доверие и взаимно уважение.
● Целодневна организация на учебния ден, включваща самоподготовка, дейности по интереси, спорт и отдих. 
● Изява в училищни клубове и извънкласни дейности.  

{Назад}

| edit post

Ден на толерантността (галерия)

Публикувано от Н. Генкова 16 ноември 2020

 












 

| edit post

Иновативно училище

Публикувано от Н. Генкова 29 септември 2020
| edit post

7-класниците получиха свидетелствата си

Публикувано от Н. Генкова 06 юли 2020



















Снимки: Мария Лекова

| edit post

Слово на Ния Чонова

Публикувано от Н. Генкова 25 юни 2020


Уважаема госпожо директор, скъпи учители, съученици и гости на нашето тържество,

Както всяко нещо, така и училищният живот има своя край. Затова днес ние, учениците от випуск 2020 година, искаме да изкажем своята искрена благодарност към училището, което остави у нас незабравими спомени, към любимите ни учители, към невероятните класни ръководители, които имахме честта да ни напътстват по правилния път – г-н Пламен Кюркчиев и г-жа Румяна Еврева. Когато за първи път прекрачихме класната стая, ние бяхме просто едни уплашени деца, но вие ни взехте под крилото си, за да ни превърнете в отговорни и знаещи млади хора, за което сме дълбоко признателни.

Скъпи преподаватели, благодарим ви за подкрепата, която получихме и продължаваме да получаваме от вас. Благодарим ви от сърце за обичта, с която ни дарихте, за търпението, с което посрещахте детинските ни прояви, благодарим ви за отделеното време и за още хиляди неща…

За нас беше чест да бъдем ваши ученици! От вас черпихме знания, вдъхновение и вяра в бъдещето.

Простете ни за грешките, които направихме, но най-вече за това, че твърде късно истински оценихме училището си. Дълги години ние бързахме да завършим, за да се впуснем в живота на възрастните.

Когато бяхме на пет, големите ни питаха какви искаме да станем, като пораснем. Ние давахме типичните детски отговори: супергерой или принцеса. Когато бяхме на десет, ни задаваха същия въпрос, но този път давахме малко по-различни отговори: рокзвезда или актьор.

Сега обаче ние пораснахме и всички очакват конкретен отговор, но много хора не осъзнават, че голяма част от нас не могат да го дадат или са несигурни в пътя, който са избрали. Истината е обаче, че сега не му е времето за правене на сложни окончателни решения. Ние сме млади и сега е време да грешим, да хващаме неправилния влак и да се озоваваме на чужда спирка, да градим мнения и после да ги променяме, защото нищо не е постоянно.

Скъпи съученици, не се страхувайте да правите грешки, защото те ще ви покажат правилния път, натрупайте възможно най-много опит, за да успеете да хванете правилния влак.

На добър час!



| edit post

Поздравителен адрес

Публикувано от Н. Генкова



| edit post


Тази учебна година стартира една нова училищна инициатива – провеждането на интерактивни срещи с учениците, които да им покажат свободното общуване без граници. В кабинета ми дойдоха Мария Ковачева – 11. клас, Пламена Койновска – 11. клас, Ренета Дочева – 10. клас, и трите участващи в различни доброволчески дейности и проекти.

След като им разказах идеята си, те веднага откликнаха с желание и интерес към нея. Последваха поредица от организационни въпроси, които поставиха рамката за провеждането на инициативата. Целите, които си поставихме по време на срещите, бяха при всяка среща децата да „загубят“ част от сетивата си (способността да виждат и чуват) и да минават през различните усещания с помощта на групата. По този начин, когато усещанията минават през тях, ще могат по-лесно да разберат околните, които имат някакъв проблем с общуването в социалната среда.

Децата бяха провокирани да познават кой стои срещу тях, ако нямат възможността да го видят, а само да го докоснат. Опитваха се да изразят без думи определени чувства помежду си, както и да разберат какво им говори човекът срещу тях, ако не могат да го чуват. Чиновете бяха заменени с постелки за йога, което допринесе за спонтанността и липсата на бариери в общуването. Заземени на постелките в нашата зала, децата се усетиха по-близо до земята и околните. В края на всяка среща всеки един от тях споделяше личното си мнение, упражнявайки умението за даване на обратна връзка. В рамките на учебната година се срещнахме с всички ученици от втори, трети, четвърти и пети клас на нашето училище.
А ето какво споделиха и момичетата, които помагаха за организацията и провеждането на срещите, в края на учебната година:

Мария Ковачева, 11. клас: „Тези игри ми доказаха нещо, за което никога не се бях замисляла, а именно, че не сме родени с предразсъдъците си, а сме научени на тях. Децата на тази ранна възраст имаха своите представи за света около тях, но те бяха такива, каквито им бяха дали възрастните около тях. Всяко имаше различен поглед, но всички те ми доказаха, че са способни да приемат различните хора, с които може да се срещнат един ден. Радвам се, че успяхме да внесем малко забавление в стандартните им часове и съм уверена, че уроците, които се опитахме да им предадем, ще им останат и за в бъдеще. Смятам, че всички ние трябва да се замислим за собствените си предразсъдъци към различните хора и да решим за себе си дали те са основателни, или просто са ни били създадени като деца.“ 



Ренета Дочева, 10. клас: "Лично за мен се оказа доста полезно и интересно да гледам как се отразява този начин на учене на морални ценности в различните възрастови групи. Честно казано, нямах търпение за голямото събитие накрая. Понеже смятам, че този път ще има много повече хора, които биха дошли, най-малкото заради децата си. С малко повечко късмет се надявам да го реализираме другата учебна година.“



Пламена Койновска, 11. клас: „Игрите, които подготвихме за по-малките ученици, бяха много забавни за всички и се радвам, че внесохме разнообразие в учебната им програма. Но освен че те играха и се забавляваха заедно, всички научиха нещо ново – как да усещат по-добре себе си и околните, поставяйки се на тяхно място. Научиха се да бъдат съпричастни към тези, които най-много имат нужда от това. Научиха се да работят заедно, като едно цяло. Смятам, че беше важно да научим децата на това. Надявам се някой ден и те да служат за пример на по-малките и да помогнат тази промяна да се случи."


Мария Лекова, училищен психолог


















| edit post
Можете да изпратите съобщение до сайта на адрес
svetikliment.sipa<а-маймунско>blogger.com

Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник