• Място на свободен дух и модерни решения

Търсене

BG Web Counters


Tyxo.bg counter

Посещения през предишния месец

Съобщение

Публикувано от Н. Генкова 12 януари 2017
Утре, 13.01., часовете ще са по 30 минути.

| edit post

Христина Петрова - творческа автобиография

Публикувано от админ (Борджуков) 11 януари 2017


| edit post

Обществен съвет

Публикувано от админ (Борджуков) 24 декември 2016

ПРОТОКОЛ

            Днес, 15.12.2016 година в СУ „Свети Климент Охридски“ - град Троян на основание чл.18, ал. 1 от Правилника за създаването, устройството и дейността на   обществените съвети към детските градини и училищата, се проведе първото заседание  на новоизбрания обществен съвет към училището с единствена точка в дневния ред - избор на председател на съвета.
На заседанието присъстваха всички 7 членове, като за водещ беше избрана г-жа Марияна Николаева Николова и протоколчик - г-жа Цветелина Радулова.
Водещата даде думата на членовете на съвета за номинации за председател. Постъпиха две предложения - за г-жа Марияна Николаева Николова и за г- жа Таня Стефанова Вълова - Петрова. 
Г-жа Марияна Николова си направи отвод с аргументи за голяма служебна заетост и за това, че е представител на финансиращия орган.
Изборът на председател се проведе с явно гласуване, като г-жа Таня Вълова получи 7 гласа За“, без „Против“ или „Въздържал се“. В резултат на гласуването за председател на обществе- ния съвет към СУ „Свети Климент Охридски" - град Троян беше избрана г-жа Таня Стефанова Вълова - Петрова.
Заседанието завърши поради изчерпване на дневния ред, като датата на следващото, редовно заседание ще бъде допълнително уточнена.

 Протоколчик:
                        /Цв. Радулова/

ЗАПОВЕД № 253
16.12.2016г.На основание чл. 257 от ЗПУО, чл. 14, ал. 1 и 2 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, Протокол от 15.12.2016г. от събрание на родителите и Писмо изх.№ Е-572/30.11.2016г. от Община Троян,                                                                ОПРЕДЕЛЯМ:

1.  Поименен 7-членен състав на обществения съвет към училището, както следва:

  Таня Стефанова Вълова - Петрова - родител; 
•  Виргиния Милчева Миревска - Русенова - родител;
    Цветелина Христова Радулова - родител;
    Надка Найденова Дункова - родител;
•  Радина Колева Терзиева - родител;
    Иваничка Василева Василева - родител;
    Марияна Николаева Николова - представител на Община Троян.

2.   Резервни членове на обществения съвет към училището, както следва:
    Марина Били - родител;
  Веселина Станчева Бейова - родител;
    Северина Селг Вълева - родител;
•  Силвия Дочева Доновска - родител;
    Мария Стоянова Милева - Найденова - представител на Община Троян.

3.  Съставът на членовете по т. 1 и т. 2 от настоящата заповед се определя за срок от три години, считано от 15.12.2016г. до 14.12.2019г.

 Татяна Младенова

 Директор на СУ „Свети Климент Охридски“ЗПУО-Глава четиринадесета Обществен съвет 

| edit post

СУ „Св. Климент Охридски“ - Троян почете своя патрон

Публикувано от Н. Генкова 27 ноември 2016


И тази година училищният месец ноември премина под знака на Климентовите дни, организирани за 12-та поредна година от СУ „Св. Климент Охридски“ в чест на патронния му празник. На 23 ноември в актовата зала на училището бяха наградени участниците в множеството състезания и инициативи. В словото си г-жа Татяна Младенова, изпълняваща длъжността директор на СУ „Св. Климент Охридски“, подчерта, че за тия 12 години Климентовите дни са се превърнали в „запазен знак на нашето училище, който ни прави разпознаваеми не само в общината, а и в областта“. Училището за пореден път получи подкрепа от традиционните си спонсори и да връчат награди бяха дошли господата Марин Радевски (собственик на фирма „Калинел“ и училищен настоятел), Валентин Бечев (собственик на фирма „ТрансСофт“, а също - представител на Ротари клуб – Троян), Васил Радойчевски („Спринт“ – Троян) и д-р Цветомила Дудевска (сдружение „Българка – Троян“).

Награждаването се превърна в своеобразен преглед на проведеното в тазгодишните Климентови дни: Общинско състезание  по математика, Областно състезание по информационни технологии, състезание по природни науки и екология "Мисли и действай", състезание по английски език за учениците от профилираните паралелки (включващо есе и дискусия), демонстрационен дебат на училищния клуб „Дебати“, изработване на постери за живота и дейността на свети Климент Охридски, образователна игра за петокласници „Училищни нещотърсачи“, състезание по български език и литература за четвъртокласници, училищно интердисциплинарно състезание за първокласници, инициатива ,,Аз рисувам с теб, ти рисуваш с мен" за децата от подготвителната група, състезания в различни видове спорт.

Показателни за авторитета и потенциала на Климентовите дни са мащабът на някои от проведените състезания, творческите експерименти, успешното партньорство. В Областното състезание по Информационни технологии взеха участие 90 ученици, в Общинското  по математика – 141 ученици, в състезанието по природни науки и екология - 130 ученици от троянските училища. Някои инициативи заложиха на общуването между различни училищни възрасти и активизираха организаторските умения на учениците – такива бяха състезанието „Мисли и действай“, играта „Училищни нещотърсачи“, ,,Аз рисувам с теб, ти рисуваш с мен". Екипна работа видяхме и по време на състезанието по английски език, което потвърди високото ниво на чуждоезиковото обучение в СУ „Св. Климент Охридски“. Жури в състезанието „Мисли и действай“ бяха представители на ИПЖЗ, а клуб „Дебати“ за пореден път разчиташе на гостоприемството на общинския Културно-информационен център. Церемонията в актовата зала беше дебют на новите малки училищни мажоретки (7-8 годишни момичета), водени от г-жа Румяна Дудева. Те се показаха като достойни заместнички на вече порасналите момичета от първия мажоретен състав на училището, който от своя страна готви следващи изненади за публиката.

На 24 ноември, ден преди датата, на която Българската православна църква отдава почит на свети Климент Охридски, в двора на училището беше тържественото честване на училищния патрон. Гости на тържеството бяха кметът на община Троян г-жа Донка Михайлова, зам.-кметът г-жа Поля Димова и председателят на Общинския съвет г-н Николай Тодоров. В словото си г-жа Татяна Младенова напомни, че през 2016 г. отбелязваме 1100 години от успението на св. Климент Охридски, и каза: „Светът сега изживява трудни моменти и знанието, завещано ни от него, е онова оръжие, което ни е дадено, за да почувстваме прелестта на този дар да живееш със смисъл“. В речта си г-жа Донка Михайлова подчерта, че СУ „Св. Климент Охридски“ има основания да посреща с гордост празника си – реализирало е по-голям прием на ученици, възпитаниците му се представят успешно на националните външни оценявания, извънкласните му дейности все повече обогатяват училищния и градския културен календар.

Пред паметника на свети Климент Охридски, до който стояха ученици със запалени факли, бяха поднесени цветя. Церемонията в училищния двор беше завършек на дългата поредица събития, с които училището почита своя патрон по най-подходящия начин – като предоставя на учениците допълнителни възможности да проверят, докажат и развият свои знания и умения.

| edit post

,,Училищни нещотърсачи“

Публикувано от Н. Генкова 17 ноември 2016


ИД Електронни медии


На 16 ноември, сряда, в СУ ,,Свети Климент Охридски“ се проведе образователна игра за петокласници ,,Училищни нещотърсачи“.  Участваха три отбора – деца от трите паралелки с по шест двойки състезатели във всеки отбор.

Децата трябваше да обикалят различни обекти - библиотеката, галерията, дирекцията, изложбената зала, фоайето с табла за свети Климент Охридски и двора с информационния кът, - като всяка двойка имаше различен обект. Там ги посрещахме ние, ученици от 9-ти и 10-ти клас, като им давахме листчета със задания, с които малките ни приятели трябваше да се справят. Победител в надпреварата стана отборът на 5.а клас с 18 точки (от максимум 24), следван от 5.б, със същия брой точки, но втори по време, и 5.в с 16 точки. Децата се представиха отлично. Научиха много нови неща и останаха очаровани от това, което са видели. След играта те споделиха свои открития:

„Девизът на училищното знаме е „Напред, науката е слънце“;
 „Училището е награждавано многократно в различни състезания и спортни игри.“
 „Училището има толкова много награди, аз не мислех, че са толкова.“
„Видяхме икони на Климент Охридски и Кирил и Методий с кратки текстове, написани с красиви златни букви.“
,,Имаше страхотни скъпоценни камъни в изложбената зала, даже държах в ръце един камък – беше много красив.“
,,Сред красивите скъпоценни камъни най-много ме заинтересува камъкът кварц.“
,,Бяхме в библиотеката и трябваше да открием фразеологичен речник – не бях виждала досега такъв.“
,,Научихме за Пейо Яворов и неговото стихотворение „Градушка“.
„Научихме какво изобразява първата буква от глаголицата.“
 „Открихме какво означава изразът „при закрити врати“.
,,Беше много яко да търсим книги.“
,,Разбрах колко години досега е расло едно от дърветата в двора.“
„Забелязах каменна плоча до едното борче, наблюдавах ветропоказателя в двора.“
„Научих, че Бабината душица всъщност е мащерката и че тя е устоцветна.“
„Научих, че в църквата „Свети Седмочисленици“ има мощи на свети Климент.“
,,На един портрет имаше възрастен човек и дърво. Казваше се „Столетници“, защото и дървото, и старецът са столетниците. Снимахме се пред картина на есента, беше интересно.“
,,Най-важното беше това, че открих отборната работа и че Павлин ми е истински приятел.“
,,Научих, че е много трудно, но ние се справихме. Няма нищо, че останахме на последно място, но това не е най-важното, а че работихме в екип и всички се трудиха.“
„Трябва да внимаваме, да мислим и да работим в екип. Имаше смях, спорове, беше трудно, но се справихме.“
„Научих, че отборната работа е война.“
„Забавно е и вършим много по-добра работа в отбор.“
„Отборната работа е много забавна, научаваме много нови неща и се сплотяваш с твоя приятел.“
„Научих, че моят съотборник е много ориентиран и подреден човек.“
,,Можем да научим много от училище – не само от учителите, а и от самото училище, от изложбите в него.“!


Госпожа Нели Генкова, организатор на „Училищни нещотърсачи“, също даде своето мнение за играта:  „Впечатлена съм от зрялото партньорство на по-големите ученици, които се включиха като символични домакини и посрещаха малчуганите в шестте обекта за търсене на неща. Изказвам благодарност на 10-класниците Венцислав Йорданов, Петър Петров, Леонид Бажанов, Габриел Йонков, Светослав Цочев, Николай Копанов, Симона Стефанова, Цветелина Христова, Стефани Лалева и 9-класниците Ния Чонова, Цветелина Желязкова, Бранимир Бочев. Те се отнесоха към ролите си отговорно и осъзнато, умело поведоха децата към изпълнение на поставените задачи, също така бяха критични. Обратната връзка, която потърсих от тях, съвпадна с отдавна известна истина – че понякога е трудно четенето с разбиране и извличането на информация от различни носители. Но нетърпеливите малки участници показаха характерните за възрастта си емоционалност, любопитство, спонтанност и състезателен дух, за което също заслужават поздравления. Мисля, че от тази едночасова игра и малките, и големите, и още по-големите научихме още по нещичко.“

Бранимир Бочев, 9.а

| edit post

Не е шега работа да се занимаваш с филми

Публикувано от Н. Генкова 17 септември 2016

Препечатано от в. "Троян 21"

Теодора Стелиянова от 6.б клас разказва за творческия ученически лагер в Бояна (ВИЖ).

По време на представянето на СУ "Св. Климент Охридски" - Троян
На 11 септември отпътувахме за летен ученически лагер в град София. Учениците бяхме на различна възраст, но доста бързо се сближихме и станахме добри приятели. Веднага след пристигането си в Бояна бяхме посрещнати от усмихнатите организатори на събитието. Те бяха гостоприемни и със свежо чувство за хумор.

Киноцентърът в Бояна ни хареса изключително много, през моите очи това е българският Холивуд. Това е невероятно място, в което има изобилие от декори, костюми и един непознат за мен приказен свят, който до този момент бях виждала само във филмите. Разбрах, че за да се снима един филм, е нужен прецизен сценарий и много търпение.

Много се впечатлих от това как протекоха снимките. Две камери, много актьори, няколко кадъра на една сцена, много напрежение и незабравими изживявания. Обучители ни бяха Камен Воденичаров, Камен Балкански и Милен - нашият оператор, а задачите, които получихме от тях, бяха сложни, но много забавни. Първата бе да измислим идея за новия филм, втората - да решим къде ще се проведат снимките и следващата – да осъществим заснемането. Тези хора наистина разбират от работата си. Операторът Милен ме впечатли много с това, че работи цял ден по заснемането и цяла нощ по монтажа. Едно нещо разбрах от тях - трябва много труд, за да станеш човек, който се занимава с кино, а и не само. Докато снимахме филмчето, се смяхме много и бяхме щастливи. Разбрах също, че не е шега работа да се занимаваш с филми.

Много се радвам, че участвах в този лагер. Създадохме много нови приятелства и вече гледаме от друга страна на нещата. Вече знаем колко трудно се прави едно непрофесионално 5 минутно видео, да не говорим за невероятните чуждестранни филми... а и българските.

Теодора Стелиянова, 6.б клас
 
Лондонска улица в Бояна
Заснета е финалната сцена
Бетина и Теодора по време на лагера


| edit post
Можете да изпратите съобщение до сайта на адрес
svetikliment.sipa<а-маймунско>blogger.com

Учебници

Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник