• Място на свободен дух и модерни решения

Търсене

BG Web Counters


Tyxo.bg counter

Посещения през предишния месец

Национален конкурс за детска рисунка

Публикувано от Н. Генкова 16 октомври 2017


Сдружение с нестопанска цел „Стоп на войната по пътищата”,
родителите на загиналите навръх Великден 2011 г. в гр. Симеоновград шест деца
и Община Симеоновград

организират

НАЦИОНАЛЕН  КОНКУРС ЗА  ДЕТСКА РИСУНКА – 2017 г.
НА ТЕМА „НЕ  НА  ВОЙНАТА  ПО  ПЪТИЩАТА”

Крайният срок за изпращане на рисунките е до 10.11.2017 г., на адрес:
гр. Симеоновград , пл. “Шейновски” № 3  (сградата на ОбА - Симеоновград), стая № 8. Авторите трябва да отбележат на гърба на рисунката: име, презиме и фамилия, възраст,  училище, точен адрес и телефон за връзка, e-mail на училището, ръководител. Рисунките не трябва да са прегънати или с нарушена цялост!

Поканени да участват са всички деца между 6 и 16 години. Творбите ще бъдат оценявани от жури, в което освен професионални художници ще участват членове от СНЦ "Стоп на войната по пътищата", родителите на шестте деца, представители на Община Симеоновград и  др.
С картините на децата ще бъде организирана изложба. На победителите от всички категории ще бъдат връчени грамоти и предметни награди.

Участниците се състезават в следните възрастови групи :
Първа група - от 6 до 11 г.  
Втора група - от 12 до 16 г.

I  награда - велосипед и грамота
II награда - предметна и грамота
III награда - предметна и грамота
5 поощрителни награди (грамоти)

Награждаването на участниците, заели призовите места, ще се извърши от 12.00 часа на 19.11.2017 г. в гр. Симеоновград , пл. “Шейновски” № 3  (сградата на ОбА - Симеоновград).
| edit post

За сайта

Публикувано от Н. Генкова 15 октомври 2017


Електронният сайт на СУ "Св. Климент Охридски" - Троян съществува от 2009 г.
Създател и администратор - Стоян Борджуков
Редактор - Нели Генкова-Маринова
За сайта пишат и ученици от извънкласна дейност "Електронни медии"
Фейсбук страница -  https://www.facebook.com/svetikliment/
През 2010 г. сайтът беше високо оценен в конкурс за училищни сайтове (виж ТУК и ТУК).


| edit postУчители в подготвителна група:
Снежана Кънчева Нанкова
Христинка Георгиева Кожухарова

Учители в начален етап:
Емилия Иванова Пауникова
Ирена Цвяткова Яшева
Даниел Андреев Андреев
Юлияна Кирилова Дзимбова
Христина Пенчева Дункова
Ценка Василева Цонкова
Леман Феимова Тенекеджиева
Христина Григорова Петрова

Учители по български език и литература
Нели Мичева Генкова-Маринова
Анна Иванова Владова
Маринелия Христова Димчева
Миглена Цанкова Кюркчиева
Веселка Стойчева Пелтешка

Учители по английски език
Галя Тодорова Панталеева
Галя Борисова Шейретова
Цветанка Михова Босева
Анчо Крумов Мавродиев
Даниела Любенова Скубарева
Йорданка Данчева Иванова

Учител по немски език
Пенка Стоева Острева

Учител по френски език
Румяна Еврева Ковачева

Учител по руски език 
 Татяна Николова Младенова, зам.-директор по учебната дейност

Учители по математика
Пламен Петков Кюркчиев
Стоян Петков Борджуков
Веселка Цветанова Борджукова
Ивелина Велиславова Йовчева

Учители по информатика и информационни технологии
Марияна Евгениева Станкова
Теодора Цонкова Петрова
Ивелина Стефанова Маркова
Йонка Минкова Ръбачева, РНИКТ
Богомил Данчев Николов

Учител по химия и опазване на околната среда
Тотка Спасова Вачкова

Учител по физика и астрономия
Нина Асенова Иванова

Учител по биология и здравно образование
Мария  Димитрова Дудевска

Учители по история и цивилизация
Снежка Вълева Амзова
Иваничка Николова Боджакова

Учител по география и икономика
Даниела Василева Кацарова-Добрева

Учители философски цикъл
Анелия Петкова Иванова, педагогически съветник
Иванка Велчева Цекова, директор

Учители по музика
Весела Людмилова Кунова
Светла Найденова Червенкова

Учител по изобразително изкуство и технологии
Милко Стойнов Тодоров

Учители по физическо възпитание и спорт
Станка Иванова Комитова
Димитър Генадиев Титов
Павел Сашев Игнатовски

Учители по икономически дисциплини
Боряна Атанасова Петрова
Елизабета Спасова Михова

Учители целодневна организация на учебния ден
Миленка Тодорова Дамянова
Красимира Маринова Райковска
Надка Петрова Нанева
Живка Иванова Борисова
Мирела Лилова Баджанова
Стела Крумова Маринова
Румяна Иванова Дудева-Христова

| edit post

„ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО”

Публикувано от Н. Генкова 10 октомври 2017МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ОБЯВЯВА НАЦИОНАЛНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС НА ТЕМА: „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО”
 
Конкурсът се провежда в рамките на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2014-2020 г., приета с Решение № 538 от МС на 12.09.2013 г.
Националният конкурс се провежда по инициатива на Министерството на здравеопазването (МЗ), в партньорство с Министерството на образованието и науката (МОН), Министерството на културата (МК), Министерството на младежта и спорта (ММС), Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Представителството на Европейската комисия в България (ПЕКБ).
Националният конкурс започва от 10 октомври 2017 г. и продължава до 1 юни 2018 г. Конкурсът ще протече в две фази. През първата фаза (10 октомври 2017 г. – 15 декември 2017 г.) участниците трябва да изготвят и да изпратят в МЗ своите проекти в областта - превенция на хронични незаразни болести. През втората фаза на конкурса, 25 декември 2017 г. – 10 май 2018 г., ще стартира реализацията на проектите и тяхното отчитане.
Всеки кандидат задължително трябва да участва и в двете фази на конкурса!
Експертна комисия с участието на представители на МЗ и всички партньори ще извърши класирането на участниците до 25 май 2018 г., след което резултатите ще бъдат публикувани на интернет-страниците на МЗ, МОН, МК, ММС, МОСВ и ПЕКБ. Официалното награждаване на победителите ще се проведе през месец юни 2018 г. Предвидени са общо тринадесет предметни награди, по три във всяка възрастова категория, три поощрителни награди и една специална награда.
Пълната информация за регламента на конкурса - изисквания за кандидатстване, за участие, изисквания към съдържанието на проектите, критерии за оценка, етапи на оценяване и награди за победителите, на интернет-страниците на МОН, МК, ММС, МОСВ и ПЕКБ. Регионалните здравни инспекции и регионалните инспекторати по образование в страната и регионалните инспекции по околна среда и водите са в готовност, както всяка година, да оказват необходимата помощ на участниците. 

| edit post

Училищният автобус на 15 септември

Публикувано от Н. Генкова 14 септември 2017


Училищният автобус ще тръгне от първата си спирка в 8:00 ч., а в обратна посока - в 13:00 ч. Ще направи и втора линия по направление Орешак - Черни Осъм - Врабево с час на тръгване 11:00 от училищния двор.

| edit post
Можете да изпратите съобщение до сайта на адрес
svetikliment.sipa<а-маймунско>blogger.com

Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник