• Място на свободен дух и модерни решения

За и против абортите

Публикувано от Н. Генкова 17 февруари 2019


*** 

Когато една жена забременее, според мен е малко късно за нейния собствен избор. Този избор е трябвало да стои на преден план преди това, като се предпази, използвайки различни контрацептивни средства.Те са достатъчно разнообразни и достъпни.

Сега обаче в нея се е появил нов човешки живот – една нова личност, която е уникална в историята на човечеството и която никога повече няма да се повтори, ако бъде унищожена. Това е едно малко неродено дете, което не е виновно за нищо, освен за това, че трябва да „накара” своята майка да вземе може би едно от най-важните решения в живота си – решението за живот или смърт на бебето в нея. Прекратяването на бременността не е прекъсване на потенциален, а на истински живот. Това малко същество не бива да умре заради грешката на майка си или баща си. Неродените деца са винаги невинни и не трябва да бъдат наказвани.

Абортът е жестока трагедия, но също така и избор, който никога не трябва да правим. Колкото и да се стараем, никога няма да заличим последиците от един аборт. Времето не може да заличи стореното зло и да омаловажи неговата същност.

Биляна Цанова*** 

Аз съм против аборта по желание, защото жената, преди да забременее, е имала избор. Можела е да се предпази, като тя или партньорът й използват различни контрацептиви.

Правенето на аборт почти винаги има последици. Някои от тях са:
- жената никога повече да няма деца;
- 31% от жените съобщават за усложнения във физическото им състояние;
- рискът от клинична депресия е 65% по-висок в сравнение с този при раждане;
- перфорация или разкъсване на матката или маточната шийка;
- болшинството жени го описват като кошмар;
- повечето от анкетираните отговарят, че част от тях е умряла.

Нека не забравяме, че абортът не е средство за контрацепция.

Васил Койнов
*** 

В наши дни абортът е много срещана медицинска манипулация.Той има добра и лоша страна.

Когато една жена не е готова да стане майка и е допуснала грешката да забременее, то тогава се налага да направи аборт. В случая е по-добре да се премахне зародишът, отколкото, родено вече, детето да е с нещастно детство, без майчина грижа. Това най-често се случва при непълнолетните момичета,  които не са се интересували за последствията след полов акт. За съжаление България заема челно място в света при прекъсване на бременността.

От друга страна, абортът може да е задължителен, ако жената има генетични аномалии, хормонална недостатъчност, инфекции, тумори на матката, епилепсия и други.

Не мога да кажа за или против аборта съм. Знам само, че трябва да внимаваме, да помислим добре, преди да започнем да водим полов живот, и да използваме предпазни средства, за да не ни се налага да правим този избор.

Рени Димитрова
*** 

Абортът е прекъсване на бременността чрез отстраняване на ембриона преди той да може да оцелее извън матката. Може да бъде спонтанен или умишлен.

България е на първо място в Източна Европа по брой на абортите сред тийнеджъри. Абортът при непълнолетните се извършва само със съгласието на родителите или по законов ред. Извършен по незаконен начин, се наказва от държавата. Такъв е, когато минат три месеца от бременността, без да има медицински проблеми, които да го изискват, или не се извършва от специалист в дадената област.

Всяка бъдеща майка избира своя начин как да постъпи. Според мен абортът е задължителен, когато е препоръчан от гинеколог, когато момичето е било насилствено подложено на сексуален полов акт или възрастта не позволява безопасно раждане. Поради тези причини аз съм за прекъсване на нежеланата бременност.

Виктория Вутова
*** 

Причините, довели до прекъсване на бременността, могат да бъдат различни.

Документирано е, че най-често аборт правят непълнолетните и младите жени. Заради своята или на партьора си безотговорност те прекъсват живота, който се заражда в тях, без да се замислят, че когато пожелаят да имат дете, може да нямат този шанс. В този случай съм категорично против, имайки предвид колко много начини за предпазване от забременяване вече знаем всички.

Изнасилването, което не само оставя една психическа травма за цял живот на момичето, но и плод в матката й, е друга причина. В този случай според мен е по-добре да се направи аборт, защото е възможно всеки ден жената да вижда в детето си своя мъчител.

Опасността за живота на бъдещата майка, различни гинекологични проблеми или аномалии в плода, които са нелечими, могат да наложат да се прекъсне бременността. При такива случаи нямаме право на избор.

И все пак, прекъсването на бременността е убийство, понеже се отнема човешки живот. Отнема се възможността на това същество да бъде личност, да твори добро и да създаде живот.

Ивелина Туцева
*** 

Абортът е прекратяване на бременността чрез отстраняване на ембриона или фетуса преди той да може да оцелее в матката. Абортът може да е спонтанен или предизвикан умишлено. Той има много последствия, тъй като е тежка травма за организма. Абортът може да повлияе върху следваща бременност.

Абортът е индивидуален избор на жената. Жените трябва да имат правото да избират дали да направят аборт поради много важни причини. Раждането на нежелани деца, отглеждани неправилно, без любов, ограничава тези деца от щастие. Ако ние нямаме възможността да дадем на тези деца здравословен начин на живот, то тогава няма смисъл да ги донасяме на този свят. Това само води до много проблеми. Да бъде казано, че жена трябва да износи бебе, дори ако не го иска по каквато и да е причина, е абсурдно. Има толкова много деца, които нямат семейства и няма кой да се грижи за тях. Защо трябва да бъдат раждани деца в свят, който е неспособен да полага нужните грижи, от които тези деца се нуждаят?

Трябва ли един човек да бъде задължен да мине през 9-месечна бременност или да премине през раждането, или през психическия стрес от това да отгледа или да даде за осиновяване дете? Индивидуалните права, които жената има, не са само за нея, а и за детето, разчитащо на нея да живее. Едно от основните чувства за свобода на жената е правото да контролира собственото си тяло и да реши да отгледа дете. Само тя може да избере кога е емоционално и физически готова да има и да отглежда дете.

Ако движението против абортите вземе една десета от енергията, която вкарва в шумни театрални изявления, и я посвети на подобряването на животите на деца, които са родени, за да живеят в бедност, насилие и липса на грижи, биха могли да направят света много по-добро място.

Смятам, че природата си има собствен план, в който насочва всеки вид към размножаване, и това е наше право, дори задължение като хора. Самата природа е масов убиец, правейки случайни, зли експерименти и убивайки десетки хиляди организми. Нека ние бъдем добри!

Светослава Атанасова*** 

Темата за абортите е много деликатна. Аз съм против прекъсване на бременността по желание. Това за мен е все едно да убиеш детето си. Все пак това е същество, което живее в тялото на жената, развива се и има право на живот. На мен ми се иска да забранят абортите. За щастие не ми се е случвало някое момиче да забременее от мен и се моля да не става в период, в който не съм готов за това.

Грях е да се направи аборт, а за съжаление процентът на жените, направили аборт, и на жените, които са родили, е почти еднакъв и това е много жалко.

А знаете ли какво голямо щастие е да станеш баща?! Виждам го в моя баща. Родителите ми много ме обичат и дават всичко от себе си за мен.

Аз съм твърдо против абортите, независимо от обстоятелствата – все пак е създаден един живот и не трябва ние да го прекратяваме. Решението на една жена да премахне плода в тялото си винаги е съдбоносно и предполагам, че няма жена, която да не се колебае. Това дете, нежелано от нея, може да бъде нечия друга радост, на семействата, които искат, но не могат да си имат свое.

Има много млади хора, които казват, че са още незрели за стъпката да отгледат дете. В такъв случай те не са зрели и за зачеването на това дете, в смисъл –  правенето на секс. И ако си решил, че си достатъчно зрял за секс, то тогава трябва да си поемеш отговорността.

Валери Кръстев


| edit post***

How often do you hear ''You don't know a thing! You have not lived the way I lived!'', or you find that the answer to any question is ''I will just google it.''? These are the sentences I would change if I had an Ambassador's influence. Why? For youths and elders are getting disconnected and find it harder to discuss a topic.

In order to make them understand each other better, I would make these two groups step out of the comfort zone of their century and exchange their ways of doing things by organizing an event called ''The shoes of the centuries'' in every school. The participants will be divided in two groups: 14 to 20 and over 50 years old. They will have to work on a project about ways of communication, then represent it in front of the other group and discuss their ideas. What makes this event different is that youngsters will have to use books, and elders will have to use smartphones and tablets to find the information they need in order to complete their task. The two groups will get a fast course on how to use the devices they are provided with.

What is good about this event is that teenagers will leave their phones for a day while exploring the world of books. Elders will get in touch with technology and feel refreshed by spending time with young people. The two groups will benefit from exchanging their learning methods for they will find it easier to step in each other’s shoes. The society will benefit for the two generations will be able to communicate easier.

 If I had an Ambassador’s influence for more than just a day I would turn this event into a tradition.***

Колко често чувате "Нищо не знаеш! Не си живял по мое време!" или осъзнавате, че отговорът на всеки въпрос е "Просто ще видя в google"? Това са изреченията, които бих променила, ако имах влиянието на посланик. Защото младите и възрастните стават все по-раздалечени и им е все по-трудно да намират общи теми.

За да ги накарам да разберат другия по-добре, ще накарам тези две групи да излязат от зоната на комфорт на тяхното столетие и да разменят методите си на извършване на дейности, като организирам събитие, наречено „Обувките на века“ във всяко училище. Участниците ще бъдат разделени на две групи: 14-20-годишни и над 50-годишни. Те ще трябва да работят над проект относно начините на комуникация, после да го представят пред другата група и да обсъждат идеите си. Това, което прави събитието уникално, е, че младите ще трябва да използват книги, а възрастните ще трябва да използват смартфони и таблети, за да получат нужната информация и да изпълнят задачата си. Двете групи ще получат бърз урок как да използват устройствата, които са им предоставени.

Хубавото на това събитие е, че тийнейджърите ще оставят телефоните си за ден, докато обикалят из света на книгите, а възрастните ще се докоснат до технологията и ще се почувстват обновени, като прекарат време с млади хора. Двете групи ще имат полза от размяната на методите си на учене, защото ще им е по-лесно да стъпят в обувките на другия. Обществото ще има полза, защото млади и стари ще комуникират по-лесно.

Ако имах влиянието на посланик за повече от ден, бих превърнала това събитие в традиция.
| edit post

Коледно междучасие

Публикувано от Н. Генкова 21 декември 2018


Снимки: Анелия Иванова

| edit post

Използваме повече, отколкото имаме

Публикувано от Н. Генкова 05 декември 2018


Всеки ден излизат нови и нови даннни за последиците от човешкото присъствие и действия върху планетата Земя, но реално те остават само една концепция.
    
Използваме твърде много ресурси, произвеждаме твърде много въглероден диоксид, отделяме твърде много отпадъци, но е трудно да се каже какъв е „приносът” на всеки един от нас, а трябва да се замислим. Планетата сега е на ръба на своите възможности. В момента на нея живеят 7,5 милиарда души, като населението продължава да расте и до 2100 год. се очаква да достигне 11 милиарда. Развиващите се държави все повече се индустриализират и произвеждат понякога абсурдни стоки, защото всеки иска да живее в комфорт.
     
Като си купувате дрехи, преобзавеждате домовете си, летите със самолет или ходите на „разходка” в природата с колата си, вероятно не се замисляте, че тези и други най-обикновени дейности имат своите последици върху околната среда. Но растенията се нуждаят от земя, животните се нуждаят от пространство, а ние им отнемаме правото да живеят.
    
С една дума, ние използваме повече, отколкото имаме. Необходима е сериозна промяна на потреблението ни, за да можем всички да живеем на планетата, която имаме и която ни е единствена.                                                 

Хернан Хаджиев, 10.а клас
 

| edit post


В последните години все повече се установява вредното антропогенно влияние върху всички абиотични фактори на средата. Аз ще засегна само въздуха и водата, защото според мен нашето негативно влияние тук е най-голямо. 
   
Замърсяването на въздуха представлява внасянето на нови, нехарактерни за атмосферния въздух химични, механични или биологични вещества, както и промяната на тяхната средногодишна концентрация. Тези вещества нанасят вреди на живите организми или щети на околната среда. Замърсяването на въздуха започва да играе важна роля, да оказва силно влияние и да придобива значение след индустриалната революция.
  
В своята дейност хората замърсяват водите във всички природни водоеми, а без вода животът е немислим. Основните замърсители на водите са промишлените предприятия, металургичните заводи и  в немалка степен – изкуствените торове и пестициди.

При своето производство много от промишлените предприятия използват чиста питейна вода, която изхвърлят замърсена с прах, разтворени газове и различни отпадъци. Вярно че, за да се избегне това замърсяване, промишлените отпадни води се преработват и от тях се извличат вредните вещества, но дали това е достатъчно?! Дали не е необходимо да се въведе затворен цикъл на използване на водата, а и не само?
      
Нефтът и нефтопродуктите са другите големи замърсители на водите. Нерядко при транспортирането им се случват аварии, които водят до разливи върху огромни площи от повърхността на моретата и океаните. Нефтът замърсява плажовете и причинява смъртта на много морски обитатели.
      
Всеки ден чуваме: ”Природата се замърсява!”. И кой е виновен за това?! – НИЕ.
Искаме ли околната среда, която е и нашето място за живеене, да изглежда така? Не ми се вярва. Нека помогнем на природата, да се грижим за нея, да я пазим чиста. Нека помислим и за хилядите животни, които загиват благодарение на нас. Не само за животните, а и за растенията. Ако убием растнията, заедно с тях умираме и ние. Сами си правим зло, зло и на всички живи същества .
       
А има изход. И той е: по-малко да говорим – повече да действаме!

Кремена Здравкова, 10.а клас

| edit post

Това ще е бавен процес

Публикувано от Н. Генкова


Безспорно една от най-популярните екологични теми днес е увеличаването на количествата вредни газове и емисии в атмосферата. Въздухът е важен фактор. Хората в големите градове са най-потърпевши и това до голяма степен е в резултат от нашата дейност. Строим фабрики и предприятия, произвеждаме автомобили, развиваме се икономически.

Тези фактори, макар и печеливши, са пагубни за нашата планета и за жалост нанесените вече щети не могат да се поправят, но поне могат да се спрат.
      
Това може да се случи, като постепенно се спрат от производство и движение всички автомобили без устройства за пречистване на отпадните газове, като се задължат всички производители да се съобразяват с екологичните изисквания и се налагат големи санкции с несъобразяващите се.
       
Това ще е бавен процес. А докато това стане, може всеки един от нас да живее малко по-екологично: да кара колело, да ползва обществен транспорт, да засади дърво! Има много начини - просто всеки трябва наистина да се замисли и да поеме отговорност. Бъдещето на планетата ни зависи от всички нас.


Михаела Дулевска, 10. клас

| edit post

Галерия

Публикувано от Н. Генкова 02 декември 2018


| edit post

Млад еколог

Публикувано от Н. Генкова 16 октомври 2018
 
| edit post

Охрид 2018

Публикувано от Стоян Борджуков 13 юли 2018

| edit post

България: хубава природа и дружелюбни хора

Публикувано от Н. Генкова 25 юни 2018


Какво най-много ви хареса тук?
Хана: Природата.
Анселм: Всичко.
Бибиана: И на мен ми харесва природата и колко дружелюбни са хората.

А какво не ви хареса?

Бибиана: Пътищата са по-добри в Германия, но не мисля, че това е голям проблем.

Какво мислите за училището ни?
Анселм: По-добро, отколкото в Германия.
Хана: Да, много по-голямо е.
Бибиана: И мисля, че е хубаво да имаш закрит басейн и игрище за баскетбол.

Каква е най-голямата разлика между нашето и вашето училище според вас?
Бибиана: Оценките са на обратно.
Хана: И че при вас има много деца.
Бибиана: Да, в Германия не е така. Училищата са от първи до четвърти клас и от пети до десети или дванадесети клас.

Как ви се струва храната?
Хана: Много е вкусна!
Анселм: Много е хубаво да пробваме нови неща.
Бибиана: Да, много е вкусна, но понякога е в повече.

Какво мислите за това пътуване като цяло?
Бибиана: Чувствам се добре. Единствения недостатък е, че малко ми липсва семейството ми.
Хана: Да.
Анселм: Нееее, на мен не ми липсват.

Вярно ли е, че в България децата имат повече свобода, отколкото в Германия?
Хана: Можете да стоите навън до по-късно, но не мисля, че има толкова голяма разлика.
Бибиана: Струва ми се, че на вас ви е позволено да пиете бира, ако сте под 16.

Как ви харесва повече - да се прибирате вкъщи по-рано или да стоите навън до по-късно?
Анселм: Стоенето навън до по-късно.
Бибиана: За малките деца е по-добре да се прибират рано заради съня и така нататък. Но мисля, че на петнадесет години можеш и сам да решаваш кое е най-доброто за теб.

Какво мислите за езика ни и различната азбука?
Бибиана: Нищо не разбираме, ако не е написано и на латиница. Но често го пишат и по двата начина и това е хубаво. Езикът ми се струва доста труден.

Опишете България с една дума.
Анселм: Природа.
Хана: Топло.
Бибиана: Хубава.

Има ли нещо, което искате да бъде написано от ваше име на училищния сайт?
Хана: Наздраве!
Бибиана: Обичам те!Интервю на Мария Ковачева, 9.а
| edit postХаресва ли ви в България? 
Г-ца Катарина Вингърт: Много е хубаво! Мисля, че това е най-добрата екскурзия с училище, която съм имала някога. За нас това е добра възможност да излезем от училище, защото обикновено само учителите, които преподават езици, участват в обмен.

Какво най-много ви хареса тук?
Г-ца Вингърт: Храната и хората. Имаме прекрасно приятелство с вашите.

Опишете учителите ни с три думи.
Г-ца Вингърт: Сърдечни, много забавни и много гостоприемни.

Виждате ли разлика между българските и немските ученици?
Г-ца Вингърт: Не, много са подобни. А най-приятното е, че въпреки езиковите различия българските и немските ученици работят много добре заедно, играят баскетбол и така нататък.

А какво най-много не ви хареса в България?
Г-ца Вингърт: За мен има голяма разлика в сградите. Вътре всички къщи и апартаменти са много приятни, но като застанеш пред тях, си мислиш „Не може да живееш там”. Мисля, че това е най-голямата разлика между двете държави. И едно от малкото неща, които не харесвам.

Как ви се струва градът ни?
Г-ца Вингърт: Градът е много хубав. Много ми харесва центърът и че можеш да си седнеш там. Мисля, че точно реката прави Троян толкова приятен. Тя е важна. Според мен е много хубаво, че повечето учители са жени и че кметът също е жена. Много са дружелюбни и добри.

Какво мислите за природата и за разходката в планината вчера?
Г-ца Вингърт: Беше страхотно! Тук е много естествено, докато повечето части от Германия вече не са така естествени.

Успяхте ли да си починете при нас?
Г-ца Вингърт: Да, и ядохме много. Храната е много, много вкусна.

Кое ви е любимото ястие?
Г-ца Вингърт: Шопска салата.

Има ли нещо, което искате да кажете на българските ученици?
Г-ца Вингърт: Да запазят гостоприемството си.

Бихте ли посетили България отново?
Г-ца Вингърт: Да, разбира се. Ще дойда след две години отново на обмен, а може и с приятели някой път.

И къде бихте завели приятелите си?
Г-ца Вингърт: Разбира се, в Троян. Искам да посетя също София и може би Черноморието.

Интервю на Мария Ковачева, 9.а
| edit post

Изпращане

Публикувано от Н. Генкова 21 юни 2018Време е да си тръгна.
Ще изтрия от дъската
сиво-черните сенки на маркера.
Ще затворя прозорците,
ще прекося коридора -
учудващо тих, почти скучен.
Ще оставя дневника
в затвора на малка преграда:
наедрял от оценки, натежал от отсъствия,
разнищен  от разлистване, от нерви, от еуфория…
Време е да си тръгна от дните, изпълнени с младост,
викове, смях, нетърпение…
Но винаги ще си остана Учител и Ученик –
всички сме такива до края!

Боряна Петрова

| edit post


Уважаема госпожо Михайлова, уважаема госпожо Цекова, скъпи учители и гости, драги съученици!

Дойде краят на едно приключение. Вече сме зрелостници. Сякаш вчера прекрачихме за първи път училищния праг, а днес за последен път се срещаме така, както се срещахме през изминалите пет години. Завършва общият ни път. Преминахме го, както всички преди нас. Падахме, плакахме, сблъсквахме се с трудности, но имахме и своите успехи - малки или големи. Те са признание за нашите и Вашите усилия, скъпи учители. На Вас дължим зрелостта си. Вие ни водехте по трудния път на знанието. Напътствахте ни и ни подкрепяхте. Направихте училището наш дом, в който неусетно пораснахме. Не бяхме най-задружните, най-покорните или най-изключителните ученици, но бяхме и ще останем „Вашите“ деца. Показахте ни, че за да успеем, трябва да се борим и да не се страхуваме да грешим. И ако човек е толкова голям, колкото са големи мечтите му, то тръгнем ли към своите - нека сме упорити, за да ги превърнем в реалност.

Днеc ние ще полyчим cвоите дипломи. В тях ще бъдат вписани оценките по литература, математика, физика, история, химия… Ще липсва само една оценка. За нея никой няма да ни преподава, нито ще ни изпитва. Никой, освен животът. Истинското учене започва сега.

Скъпи учители, благодарим Ви за всичко, което направихте за нас - учениците от випуск 2018! Благодарим Ви за обичта, за огъня, за силата на знанието!

Момичета и момчета, бъдете здрави, бъдете усмихнати, бъдете себе си! Останете верни на мечтите си и намерете онова, което ви кара да се чувствате страхотно!

Поздравления и успешен старт в истинския живот!


| edit post

Пролетна разходка

Публикувано от Н. Генкова 16 април 2018| edit post

Бюджет

Публикувано от админ (Борджуков) 28 март 2018
| edit post

Баба Марта и Мартичка

Публикувано от Н. Генкова 06 март 2018

| edit post
Можете да изпратите съобщение до сайта на адрес
svetikliment.sipa<а-маймунско>blogger.com

Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник