• Място на свободен дух и модерни решения

Сигурно сте се убеждавали неведнъж, че хората, които ползват в общуването положителни изрази, са предпочитана компания. И по този начин привличат приятели, печелят симпатии, получават повече възможности за развитие.
Умението да общуваш приятелски и позитивно се учи отрано. Насърчавайте детето да търси положителните човешки черти и постижения у другите. И същевременно да се въздържа от негативни изрази, които нараняват - децата имат склонност да критикуват, да се оплакват и да клюкарстват.

Посъветвайте детето, когато говори по адрес на някого, да коментира добите му страни. Например "Тя положи много усилия, за да се представи отлично на това контролно. Този път не успя, но следващия сигурно ще изкара по-висока оценка." В по-разгорещените разговори или спорове да запазва добрия тон: "Не съм съгласен с теб, но може би ти си прав за себе си."

Научете го да балансира между положителното и отрицателното. Ако се оплаква например, че разходката сред природата му е досадна, накарайте го да ви изтъкне поне едно нейно предимство.
Тонът, с който човек говори, понякога изразява толкова, колкото и думите. Една от причините децата да обичат родителите да им четат, дори и да не разбират всичко, е приятният и спокоен глас, който чуват. Според психолозите, когато човек говори със силен и рязък тон, в очите на хората изглежда егоцентричен. Глух и монотонен обикновено е говорът на неотзивчивите хора, висок и носов - на егоистичните, енергичен - на дружелюбните.

Предложете на детето да направи следното забавно упражнение. Да прояви артистичност и с изброените нюанси на гласа да запише на телефона си тези две примерни изказвания: "Бил искал/а да отидем да пазаруваме в мола" и "Как успя да прочетеш толкова много книги за едно лято?" Нека след това да прослуша записите, за да долови различията в отделните начини на изговор. Провокирайте детето да сподели впечатленията си.
Любезното и позитивно настроено дете лесно печели приятели.

в."Всичко за семейството"

Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник