• Място на свободен дух и модерни решения

Раздялата с дома и семейството играе важна роля за правилното психическо развитие на едно дете.
Едно от ключовите събития в живота на детето е тръгването на детска градина. То ще понесе промяната по-лесно, ако родителите го подкрепят и изразят своята увереност в успешното преминаване през този етап. "Доверието, което гласуват майката и таткото, позволява на детето да намери в себе си необходимите сили - твърди френската психоаналитичка Мириам Сежер в книгата си "Малкото училище - голямото начало. Детето и детската градина". - Колкото до раздялата, тя е част от развитието на детето и играе решаваща роля за изграждане на стабилна психическа основа."
Според авторката детската градина е много по-различна от яслата. Тя е място за обучение и социализиране, а не за отглеждане. От пълноценното развитие на детето в този етап зависи до известна степен качеството на връзките му с връстниците и с обществото, които ще изгради по-късно.
Някои хлапета се чувстват щастливи още от първия ден в детската градина, споделя от опит авторката, която гостува у нас за участие в семинара "Детето и психоанализата". Повечето от тях са посещавали ясла и моментът с раздялата вече е преодолян. Трудно е за онези, които за първи път напускат семейната среда и се вписват в голям колектив. Напускането на дома представлява за тях свръхусилие и най-вече извор на несигурност. Дори госпожата да е мила и внимателна, нейната обич е по-различна от познатата на детето до този момент. Детската градина не замества майката, даже напротив - тя откъсва детето от нея и то много ясно усеща това.
В деня, в който трябва да тръгнат на детска градина, децата често са спали зле, сънували са кошмари, коремът ги боли. С други думи... страх ги е. Някои са по-тревожни и се вкопчват в майките си. В този случай не хвалете смелостта на връстниците и не ги давайте за пример - това може да успокои детeто, но може и да го накара да се почувства унижено. Ако трудно приема промяната, нека си носи от къщи любимата плюшена играчка. Обикновено възпитателките нямат нищо против. В моменти на безпокойство и самота детето ще намери у играчката познатия допир и домашна миризма, които ще го успокоят. Когато я забрави вкъщи, това е знак, че постепенно се адаптира към новата среда и проявява самостоятелност.
Плачът при сутрешната раздяла е често явление. Обяснете на детето, че се налага да отидете на работа, а довечера ще го вземете. Това е моментът, в който трябва да тръгнете. Повечето хлапета се успокояват веднага след като родителите изчезнат от погледа им. Някои се разплакват не в деня на тръгване на детска градина, а на следващия. Когато вече са разбрали, че ще ходят там и занапред. В такъв случай се опитайте да разберете какво тревожи детето. Ако страховете се окажат трайни, нека то временно да премине на половиндневен престой, потърсете и помощ от психолог.
Когато вземат детето от градината, обикновено родителите са нетърпеливи да научат всичките му преживявания. "Колкото и да ви се иска да знаете подробности, не подлагайте детето на разпит - съветва Мириам Сежер, последователка на световноизвестната педиатърка и психоаналитичка Франсоаз Долто. - То ще ви разкаже за това по-късно, и то само ако има желание. Говорете по-скоро за удоволствието, че отново сте заедно, като в същото време го изслушвате и при необходимост внасяте повече оптимистични нотки. Благодарение на вашата подкрепа детето постепенно ще се адаптира и дори ще извлече полза от новия живот."
Книгата на Мириам Сежер "Малкото училище - голямото начало. Детото и детската градина" е своеобразно продължение на познатата вече на българския читател "Думи, за да се родиш". Авторката съветва как да помогнете с думи и действия на 2-3-годишното дете да заживее в нова общност, да приеме безболезнено условностите на детското заведение, да преодолее страховете си в тази прекалено крехка възраст и да се подготви за другото голямо начало - училището. Като цяло книгата е адресирана до родителите, но може да се окаже полезна и за педагози, психолози, социални работници, студенти, а защо не и за експерти и политици, които подготвят закони в областта на предучилищното образование. Книгата е особено актуална за България сега, когато тече оживена дискусия около идеята 4-годишните деца задължително да посещават детска градина.
Автор: ТАТЯНА ЕНЕВА, "Всичко за семейството"

Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник