• Място на свободен дух и модерни решения

Заплащането за отлична оценка или оправено легло изкривява разбирането за
добро поведение, но извънредно положените усилия трябва да се възнаграждават.

Към третата година от живота си детето се самоопределя като отделен индивид. Човечето, което доскоро е възприемало отражението си в огледалото като "той" или "тя", се превръща в Аз. То започва да води война за собствена територия и за ужас на родителите слага начало на един дълъг епизод със заглавие "Ще правя каквото си искам".
Това противодействие на правилата и ограниченията, несъгласието с родителските "така трябва", "съобразявай се", "имай предвид" и желанието за себедоказване продължават до превръщането му във възрастен. Търсейки себе си, детето се опитва да се измъкне от хватката на възпитанието.

В своя стремеж да предизвикат желаното поведение родителите често прибягват към подкуп под формата на материална награда, като използват формулата - "Ако ти направиш..., тогава аз...". Според мнозина това е и начин да научат детето, че пари се изкарват с усилия. И очакват, че след като то разбере каква е стойността на парите, ще ги харчи разумно. Обещанието и връчването на награда обаче трябва да е добре премислено и регламентирано от родителите. Обещанието за нов мобилен телефон при успешно завършване на учебната година, даването на петолевка за отлична оценка, оправено легло, почистена масата или изхвърлен боклук е подход, който по-често носи вреда, отколкото полза. Той изкривява детските разбирания за добро поведение и възпитава манипулативно държание - детето започва да поставя условия и да влиза в ролята на определящ правилата (на принципа "Ще го направя, ако..."), т. е. стига се до своеобразна размяна на ролите между родител и дете.

Не е редно за изпълнението на всекидневни задължения да се заплаща. Те са дължимото спрямо цялото семейство. Нали не се възнаграждава трудът на майката за воденето на домакинството и този на бащата за поддържането на семейния дом и автомобил? За детето трябва да е ясно, че в едно семейство всеки поема своя част от битовата тежест под формата на определени дейности. Те са необходими за нормалното всекидневно функциониране и не се нуждаят от допълнително стимулиране.

Съвсем друг е смисълът на труда, положен през лятото, за който дядото или таткото ще заплатят определена сума. Тук вече не става въпрос за обичайно задължение, а за извънредни и доброволни усилия, които си струва да бъдат възнаградени. И още - при изключителни обстоятелства - проява на детето, която е повод за гордост, би било добре малкият човек да се възнагради. Но е желателно наградата да е нематериална, например дейност, която детето харесва.

Материалните стимули, използвани като основен метод за въздействие върху поведението, биха изградили около детето един почти изцяло материален свят и биха омаловажили полагането на усилия по пътя към целта. По този начин трудно ще възпитаме одухотворени личности, целенасочени и упорити в осъществяване на желанията си, със силна воля и съзнание, че щом искат нещо, ще го постигнат и не е нужно някой да им обещае награда, за да вървят напред.

По различно стои въпросът, ако става дума за проблемно дете. В такъв случай родителите трябва да се посъветват с професионалист, който да създаде система от подкрепления, да уточни по кое време и в кой случай детето трябва да се поощрява, необходимо ли е да се санкционира и как. Препоръчително е да се започне от неголеми материални награди, които се връчват през определен период, и то само ако детето е събрало необходимия брой междинни точки под формата на жетони или нещо друго (тук може да се вложи въображение).

За корекция на поведението е необходимо да се спазват някои правила: поощрява се само поведение, което наистина заслужава; похвалата и съответната междинна награда се дават непосредствено след случването; липсата на стимул е по-добър вариант от санкционирането и т.н.

Открийте заложбите на детето
 

Талантът е сложна амалгама от вродени качества и въздействие на обкръжаващата среда. Някои деца от рано проявяват музикални заложби и рисувателни умения, други притежават особената дарба да разпознават дърветата или да различават праисторическите животни, като помнят куп интересни подробности около тяхното съществуване. Наблюдавайки детето, родителят може да улови неговия талант и да му помогне да го развива. Това е залог, че в бъдеще то ще намери своето място в живота и ще се чувства удовлетворено.

Талантът в музиката избуява най-рано. Няма как да не забележите, че детето бързо улавя ритъма и лесно запомня цели музикални фрази, с удоволствие пее и ползва различни предмети от бита за инструменти. Родените за артисти хлапета обичат да привличат внимание, като подсилват въздействието на речта си с жестове, мимика, интонация. Те търсят аудитория за всяка своя изява и с удоволствие застават пред публика. Талант на художник притежава детето, което най-добре изразява своите настроения чрез рисунките си, комбинирайки различни багри и материали. Сред любимите занимания е изработването на украса за дома.

Литературните заложби се проявяват значително по-късно. Необходимо е детето не само да се научи да чете и пише, а и да натрупа известен житейски опит. Бъдещите писатели разказват с удоволствие всякакви истории, като използват образен език, добавят детайли, без да губят основната сюжетна нишка.

Качествата, които издават талант извън сферата на изкуството, са силна памет и богати познания, интерес към нова информация и умение да се използва, съсредоточаване за дълго време, проява на лидерски способности, бърза мисъл, лесно вземане на решение и справяне с възникнали проблеми, интерес към различни механизми, конструиране на нещо ново от стари части, енергичност и проява на смелост. Хлапета, които притежават част от изброените качества, са бъдещи учени, бизнесмени, спортисти.

Как да помогнете на детето да разгърне таланта си? Най-добрият начин е да го подкрепяте. Проявявайте интерес към неговото увлечение и поощрявайте постиженията му - по този начин ще му вдъхнете увереност и ще му внушите, че то знае и може. А това ще го амбицира да продължава да се развива.

Ако се опасявате, че преценката ви е субективна и съществува риск да тласнете детето в погрешна посока, потърсете помощта на психолог. Той може в ранна възраст да разкрие вродените заложби. Талант се иска не само в изкуството, а и в науката, спорта и бизнеса
В. "Всичко за семейството"

Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник