• Място на свободен дух и модерни решения

(Четиво за родители!)
"Децата ми понякога така ожесточено се карат, че чак се питам дали се обичат", споделя майката на 14-годишно момиче и 10-годишно момче. Ако са от един и същи пол и с по-малка възрастова разлика, отношенията могат да са и по-критични, твърдят психолозите. И това се дължи на конкуренцията между тях, на постоянното им съревноваване и сравняване едно с друго.
Караниците между децата вкъщи са неизбежни. Родителите трябва да проявят разбиране и търпимост - няма друг начин за изясняване на отношенията и за разрешаване на проблемите. Ако не се изнервяте и се въздържате от намеса в техните пререкания, децата сами ще се научат да разрешават конфликтите си бързо и честно. В случай че напрежението опасно ескалира и се стигне до физическа саморазправа, ги умиротворете, като не вземате ничия страна и се отнасяте еднакво с всяко от децата.
При конфликти между приятелчета родителската намеса също е нежелателна. Дете, което вика родителя си да въздаде справедливост или да ходатайства за неговата кауза, поражда неприятни чувства у останалите хлапета и те са склонни да го изолират. Възникналия конфликт спорещите, колкото и да са малки, могат и сами да разрешат. Обикновено по-големите се ползват с авторитет и налагат своето. Ако все пак се наложи родителска намеса, не действайте прибързано, а обмислено и деликатно. Например предложете друга игра или друго разпределение на ролите.
"ВСИЧКО ЗА СЕМЕЙСТВОТО" (в. 24 часа)

Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник