• Място на свободен дух и модерни решения

Всички изпитваме потребност да получаваме внимание от околните, защото това ни кара да се чувстваме значими и потребни. При децата тази необходимост е още по-силно изразена, тъй като тяхното самочувствие е в процес на изграждане. Ако не получават достатъчно родителско внимание, те са готови да го извоюват с агресия. Защото знаят, че когато вършат бели и прекрачват забрани, действията им не остават незабелязани.
 Залитането в другата посока обаче също носи негативни последици. Когато родителят прекалено много обгрижва детето, пречи да се развива неговата самостоятелност. То свиква да получава всичко наготово, не желае да върши нищо, като смята, че има само права, но не и задължения. Друг проблем е, че когато порасне, разглезеното дете ще търси партньор, чието внимание да обсеби изцяло. Защото само така ще се чувства доволно от живота. Свикването с прекалено много внимание и грижа крие риск от формиране на нереална самооценка. У детето се изгражда чувство за изключителност.
 Това го кара да надценява своите възможности, което неизбежно води до разочарования и усещане за безпомощност при неуспех.

Границата между необходимото и прекомерното внимание е много деликатна, което затруднява отмерването на здравословното количество. Заложете на някои основни възпитателни принципи, които ще ви избавят от погрешни стъпки. Покажете еднакво зачитане и уважение към всички членове на семейството. Така детето ще осъзнае, че и малките, и големите имат свои желания и потребности, с които близките трябва да се съобразяват. Изслушвайте детето внимателно, проявявайте разбиране към неговите проблеми, като избягвате да употребявате заплахи, заповеди или обвинения.
 Създавайте ситуации, изискващи проява на неговия избор - това упражнение е много възпитателно, тъй като учи на самостоятелно вземане на решения и поемане на отговорност. Култивирането на тези качества е голяма крачка в изграждането на самостоятелност. В зависимост от възрастта оставяйте детето само да се облича, да сервира масата, да пазарува, да избира приятелите си. Разбира се, хлапетата невинаги могат да се справят без помощта на възрастните. Но е желателно вашата намеса да бъде премерена и пестелива.
 Създайте максимално благоприятна среда и осигурите всичко необходимо за извършване на определена дейност, посочете последователността на отделните етапи, но оставете детето да се справи само. При затруднения може да съдействате със съвет и в краен случай с пряко участие. Постиганият успех истински ще зарадва детето, ще му даде здравословна доза самочувствие и желание за следващи изяви.
Не привиквайте детето да получава всичко, което пожелае. Така рискувате да възпитате отегчен консуматор.

Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник