• Място на свободен дух и модерни решения

ПОКАНА

23 октомври 2019

ПОКАНА

На 06.11.2019 г. (сряда) от 17.30 ч. за ПГ и учениците от I до ХII клас и ще се проведат родителски срещи за излъчване на представители за събранието на родителите, на което ще бъде избран Обществен съвет на СУ „Свети Климент Охридски“.

УЧРЕДЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА СУ „Свети Климент Охридски“ във връзка с чл. 265 и чл. 266 от ЗПУО ще се състои на 28.11.2019 г. от 18.00 ч. в учителската стая на СУ „Свети Климент Охридски“ при следния дневен ред:

1. Избор на основни членове на Обществения съвет.
2. Избор на резервни членове на Обществения съвет.
3. Избор на председател на Обществения съвет.

В събранието и/или в срещите на родителите може да участва с право на глас само един родител на ученик.

Подробна информация за функциите и правомощията на Обществения съвет може да откриете на сайта на училището.

ИВАНКА ЦЕКОВА
Директор на СУ „Свети Климент Охридски“

Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник