• Място на свободен дух и модерни решения***

How often do you hear ''You don't know a thing! You have not lived the way I lived!'', or you find that the answer to any question is ''I will just google it.''? These are the sentences I would change if I had an Ambassador's influence. Why? For youths and elders are getting disconnected and find it harder to discuss a topic.

In order to make them understand each other better, I would make these two groups step out of the comfort zone of their century and exchange their ways of doing things by organizing an event called ''The shoes of the centuries'' in every school. The participants will be divided in two groups: 14 to 20 and over 50 years old. They will have to work on a project about ways of communication, then represent it in front of the other group and discuss their ideas. What makes this event different is that youngsters will have to use books, and elders will have to use smartphones and tablets to find the information they need in order to complete their task. The two groups will get a fast course on how to use the devices they are provided with.

What is good about this event is that teenagers will leave their phones for a day while exploring the world of books. Elders will get in touch with technology and feel refreshed by spending time with young people. The two groups will benefit from exchanging their learning methods for they will find it easier to step in each other’s shoes. The society will benefit for the two generations will be able to communicate easier.

 If I had an Ambassador’s influence for more than just a day I would turn this event into a tradition.***

Колко често чувате "Нищо не знаеш! Не си живял по мое време!" или осъзнавате, че отговорът на всеки въпрос е "Просто ще видя в google"? Това са изреченията, които бих променила, ако имах влиянието на посланик. Защото младите и възрастните стават все по-раздалечени и им е все по-трудно да намират общи теми.

За да ги накарам да разберат другия по-добре, ще накарам тези две групи да излязат от зоната на комфорт на тяхното столетие и да разменят методите си на извършване на дейности, като организирам събитие, наречено „Обувките на века“ във всяко училище. Участниците ще бъдат разделени на две групи: 14-20-годишни и над 50-годишни. Те ще трябва да работят над проект относно начините на комуникация, после да го представят пред другата група и да обсъждат идеите си. Това, което прави събитието уникално, е, че младите ще трябва да използват книги, а възрастните ще трябва да използват смартфони и таблети, за да получат нужната информация и да изпълнят задачата си. Двете групи ще получат бърз урок как да използват устройствата, които са им предоставени.

Хубавото на това събитие е, че тийнейджърите ще оставят телефоните си за ден, докато обикалят из света на книгите, а възрастните ще се докоснат до технологията и ще се почувстват обновени, като прекарат време с млади хора. Двете групи ще имат полза от размяната на методите си на учене, защото ще им е по-лесно да стъпят в обувките на другия. Обществото ще има полза, защото млади и стари ще комуникират по-лесно.

Ако имах влиянието на посланик за повече от ден, бих превърнала това събитие в традиция.
Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник