• Място на свободен дух и модерни решения

Това ще е бавен процес

05 декември 2018


Безспорно една от най-популярните екологични теми днес е увеличаването на количествата вредни газове и емисии в атмосферата. Въздухът е важен фактор. Хората в големите градове са най-потърпевши и това до голяма степен е в резултат от нашата дейност. Строим фабрики и предприятия, произвеждаме автомобили, развиваме се икономически.

Тези фактори, макар и печеливши, са пагубни за нашата планета и за жалост нанесените вече щети не могат да се поправят, но поне могат да се спрат.
      
Това може да се случи, като постепенно се спрат от производство и движение всички автомобили без устройства за пречистване на отпадните газове, като се задължат всички производители да се съобразяват с екологичните изисквания и се налагат големи санкции с несъобразяващите се.
       
Това ще е бавен процес. А докато това стане, може всеки един от нас да живее малко по-екологично: да кара колело, да ползва обществен транспорт, да засади дърво! Има много начини - просто всеки трябва наистина да се замисли и да поеме отговорност. Бъдещето на планетата ни зависи от всички нас.


Михаела Дулевска, 10. клас

Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник