• Място на свободен дух и модерни решения


Всеки ден излизат нови и нови даннни за последиците от човешкото присъствие и действия върху планетата Земя, но реално те остават само една концепция.
    
Използваме твърде много ресурси, произвеждаме твърде много въглероден диоксид, отделяме твърде много отпадъци, но е трудно да се каже какъв е „приносът” на всеки един от нас, а трябва да се замислим. Планетата сега е на ръба на своите възможности. В момента на нея живеят 7,5 милиарда души, като населението продължава да расте и до 2100 год. се очаква да достигне 11 милиарда. Развиващите се държави все повече се индустриализират и произвеждат понякога абсурдни стоки, защото всеки иска да живее в комфорт.
     
Като си купувате дрехи, преобзавеждате домовете си, летите със самолет или ходите на „разходка” в природата с колата си, вероятно не се замисляте, че тези и други най-обикновени дейности имат своите последици върху околната среда. Но растенията се нуждаят от земя, животните се нуждаят от пространство, а ние им отнемаме правото да живеят.
    
С една дума, ние използваме повече, отколкото имаме. Необходима е сериозна промяна на потреблението ни, за да можем всички да живеем на планетата, която имаме и която ни е единствена.                                                 

Хернан Хаджиев, 10.а клас
 

Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник