• Място на свободен дух и модерни решения

Изпращане

21 юни 2018Време е да си тръгна.
Ще изтрия от дъската
сиво-черните сенки на маркера.
Ще затворя прозорците,
ще прекося коридора -
учудващо тих, почти скучен.
Ще оставя дневника
в затвора на малка преграда:
наедрял от оценки, натежал от отсъствия,
разнищен  от разлистване, от нерви, от еуфория…
Време е да си тръгна от дните, изпълнени с младост,
викове, смях, нетърпение…
Но винаги ще си остана Учител и Ученик –
всички сме такива до края!

Боряна Петрова

Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник