• Място на свободен дух и модерни решения

Ханът на Васил Спасов

19 февруари 2018


Васил Спасов
Васил Спасов Вачев–Ханджията е собственик на бакалница и хан в Троян. В хана става полагането на клетвата от троянските революционери пред Левски при основаването на Троянския революционен комитет. Собственикът Васил Спасов (Василчо Чорбаджи) бил прочут църковен певец. Като революционер посреща и изпраща апостолите и взема дейно участие в народната борба. Загива по време на Освободителната война.

Големият хан на Васил Спасов бил срещу Малкия хан на Васил Бочев. Голямата двуетажна постройка с много прозорци и цветни украси по стените правела силно впечатление на минувачите и посетителите. Долният етаж бил разделен от голяма порта, водеща към вътрешния широк двор. В него можели да се съберат 40 коня, натоварени с денкове памук, пренасяни от Пловдив за Свищов. Над голямата порта, върху стената на втория етаж, били изписани два изправени разярени лъва, които се мъчат да съборят едно дърво. Стените между прозорците били украсени със стилизирани цветя и птици. Ханът е изгорен през август 1877 г.

Макет на хана в Музея на занаятите - Троян
Ханът, художник Петър Хаджиев, 1942 г.

Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник