• Място на свободен дух и модерни решения
Нещо, което научи за себе си?
Че трябва да работя още повече, за да постигна мечтите си.

Нещо, което научи за връстниците си?
Че са много интелигентни и възпитани.

Нещо, което те разсмя?
Хората, които говореха меко.

Нещо, над което се замисли?
Колко трудно е да се направи едно толкова голямо събитие и как всички организатори работеха усърдно, за да сме щастливи ние. Това ме накара да си кажа колко добри хора има по света и че трябва да ги уважаваме.

Нещо, което си обеща?
Обещах си да бъда по-сериозен с всичко, което е около мен, и един ден да успея да стана по-добър човек.


Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник