• Място на свободен дух и модерни решения

                               

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
РИО-БУРГАС
НАЦИОНАЛЕН ДВОРЕЦ НА ДЕЦАТА
ОБЩИНА БУРГАС
ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС-БУРГАС
СЛИВЕНСКА МИТРОПОЛИЯ

ОРГАНИЗИРАТ

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС
ЗА ПРАВОСЛАВНА ПОЕЗИЯ И ПРОЗА НА ТЕМА
„ХРИСТОС ВОЗКРЕСЕ- РАДОСТ ДОНЕСЕ”
2016г.

1.    ЦЕЛИ: Конкурсът има за цел да поощрява и утвърждава интереса на учениците към литературата и православието. Да се стимулират тяхната творческа изява, любов към изкуството, Бог и православната вяра.
2.    УЧАСТНИЦИ: Ученици от 1-ви до 12-ти клас в 3 възрастови групи от всички училища, школи и извънучилищни звена от страната:
1-ва възр.гр.- 1-4 клас
2-ра възр.гр.-5-8 клас
3-та възр.гр.-9-12 клас
Регламент: Конкурсът е в 3 раздела:

1)    Поезия
2)    Проза( есе или разказ)
3)    Приказка

Право на участие имат всички ученици от 1-12 клас. Всеки участник може да представи до 3 произведения.
Възможно е участие и в трите раздела.
Конкурсното произведение трябва да има следната информация:
1)    Име, фамилия на участника
2)    Клас, училище, школа( извънучилищно звено)
3)    Точен адрес и телефон.

Творбите да са до 2 машинописни страници, да не са участвали в четирите предишни конкурса „Христос возкресе- радост донесе” на ОДК- Бургас и в други литературни конкурси.
Срок за изпращане на произведенията: 15.04.2016 г.
Резултатите ще бъдат обявени на 22.04.2015г. на сайта на ОДК :
www.odk-burgas.com.
Организаторите нямат ангажимент за уведомяване на наградените!

Жури от преподаватели по Религия православие и писатели ще определи носителите    на наградите във всички възрастови групи.

ТВОРБИТЕ СЕ ИЗПРАЩАТ НАПЕЧАТАНИ В 2 ЕКЗЕМПЛЯРА НА СЛЕДНИЯ АДРЕС:
гр. Бургас-8000, ул. „Райна княгиня”11, Общински детски комплекс, За конкурса „Христос возкресе- радост донесе”

Важно! Да не се изпращат произведения на имейла на ОДК!
Награди, неполучени до 1 месец след церемонията по награждаването, остават в наградния фонд на ОДК- Бургас!

Церемонията по награждаването ще бъде на 26. 04.2016г.

Разходите по пребиваването са за сметка на участниците!
За допълнителна информация:
Тел. 056/84-45-49, 0887733298, 0877733303- Атанасия Петрова
e-mail: odk_bourgas@abv.bg

Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник