• Място на свободен дух и модерни решения

ИД Електронни медии

На 31 октомври в Техническия университет в София добрите ни приятели от Асоциация Дебати организираха състезание по Американски парламентарен дебат, или просто - TU Fall Open 2015. Включиха се 24 отбора, главно от столицата, но също така от Пловдив и от Троян. Представители на нашето училище бяхме моя милост (Кристиян Стефанов, 12.а клас) и Любомир Кирилов (също от 12.а клас). Още с пристигането си в залата, където трябваше да потвърдим участието си, усетихме, че няма да е лесно. Всички имаха представителен и зрял вид, всеки изглеждаше като сериозна конкуренция.

След кратко изчакване беше определено името на противниковия отбор, както и темата на дебата. Първата беше „Това правителство (ТП) ще даде възможност на затворниците да заменят присъдата си със служба в армията“. Привидно нелека тема, 15-те минути, дадени за подготовка, бяха по-малко от това, с което бяхме свикнали, но все пак успяхме да изготвим достоен утвърждаващ план. За съжаление, опозицията взе превес и спечели дебата със своите аргументи. Втората тема беше съобразена с датата 1 ноември и гласеше: „ТП ще забрани честването на Хелоуин в православните държави“, като този път жребият ни отреди да сме на отрицаващия фронт. Веднага изготвихме стабилен отрицаващ план и се запътихме към стаята, където се срещнахме с вторите си за деня опоненти. Дебатът бе интересен и с добре конструирани план и речи успяхме да вземем първа победа. Вече уверени, се запътихме към сборния пункт и след кратка обедна почивка чухме и третата тема: „ТП ще позволи на граничарите да ползват само несмъртоносни оръжия“. Отново бяхме от отрицаващата страна и с няколко добри идеи изготвихме поредния план. Дебатът беше изпълнен със стойностни аргументи и твърдения и от двете страни, но отново успяхме да вземем победата. Когато отново се върнахме в залата за разпределение на отборите, денят беше навлязъл в късните си часове и умората беше налице. Получихме последната си тема: „ТП би забранило на  гражданите, които не пребивават в родината си, да гласуват на избори“. Самата тема беше трудна, а в ролята си на утвърждаващ отбор този път имахме повече работа и не успяхме напълно да изготвим стабилен план. Това се прояви в самия дебат, където опозицията брилянтно извади аргументи, оборваше нашите и с право взе победа над нас. 

Крайният ни резултат беше: два спечелени и два загубени дебата - достойно представяне в една сериозна среда.

Кристиян Стефанов, 12.а клас

Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник