• Място на свободен дух и модерни решения


Четвърто издание на Националния конкурс за рисунка „Недорисуван свят”, 2016 г.
Община Чирпан, Къща музей “Пейо К. Яворов”и Фондация „Яворов” обявяват Национален конкурс за рисунка „Недорисуван свят” в памет на Василия Стоилова.
Тема на конкурса: „България и светът в рисунки”.
В конкурса могат да участват ученици от V до ХІІ клас, разделени в две възрастови групи:
- Първа възрастова група – V – VІІІ клас
- Втора възрастова група – ІХ – ХІІ клас
Всеки ученик може да представи само една рисунка.
Конкурсът е открит и всеки участник трябва да посочи: име, презиме, фамилия, адрес, училище, клас, телефон и имейл адрес.
Форматът на рисунките да не бъде по-голям от 35/50 см.
Краен срок за получаване на рисунките - до 06.01.2016г. на адрес: гр. Чирпан 6200,
ул. „Крачолови” 26, Къща музей „Пейо К. Яворов”. Телефон за справка: 0416 / 94019,
e - mail: javorovch@abv.bg
Резултатите ще бъдат обявени по време
на Яворовите януарски дни в Чирпан –
13 - 15.01.2016 г.
Отличените ще получат грамоти и награди.

Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник