• Място на свободен дух и модерни решения

Конкурс за рисунка „Недорисуван свят

Публикувано от админ (Борджуков) 12 ноември 2015


Четвърто издание на Националния конкурс за рисунка „Недорисуван свят”, 2016 г.
Община Чирпан, Къща музей “Пейо К. Яворов”и Фондация „Яворов” обявяват Национален конкурс за рисунка „Недорисуван свят” в памет на Василия Стоилова.
Тема на конкурса: „България и светът в рисунки”.
В конкурса могат да участват ученици от V до ХІІ клас, разделени в две възрастови групи:
- Първа възрастова група – V – VІІІ клас
- Втора възрастова група – ІХ – ХІІ клас
Всеки ученик може да представи само една рисунка.
Конкурсът е открит и всеки участник трябва да посочи: име, презиме, фамилия, адрес, училище, клас, телефон и имейл адрес.
Форматът на рисунките да не бъде по-голям от 35/50 см.
Краен срок за получаване на рисунките - до 06.01.2016г. на адрес: гр. Чирпан 6200,
ул. „Крачолови” 26, Къща музей „Пейо К. Яворов”. Телефон за справка: 0416 / 94019,
e - mail: javorovch@abv.bg
Резултатите ще бъдат обявени по време
на Яворовите януарски дни в Чирпан –
13 - 15.01.2016 г.
Отличените ще получат грамоти и награди.

Можете да изпратите съобщение до сайта на адрес
svetikliment.sipa<а-маймунско>blogger.com

Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник