• Място на свободен дух и модерни решения


Автор: Даниел Андреев, учител

Автор: Юлияна Дзимбова, учител

Автор: Теодора Петрова, учител

Автор: Калина Нанкова, 11.а клас

Автор: Рени Димитрова, 5.в клас

Автор: Стефан Ковачев, 5.в клас

Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник