• Място на свободен дух и модерни решения

СИП Електронни медии

- Какво представлява тази стипендия?
- Това е стипендия, която ежегодно се отпуска на ученици от 7. до 12. клас, които проявяват някакъв интерес в дадено научно направление и съответно покажат своите личностни качества и познания в областта. Тази година по-специално беше това, че фондация "Комунитас", която организира целия проект, беше дала предимство на учениците от по-малките градове и такива в затруднено финансово или социално положение.

- За какво е твоята стипендия? Какви предимства може да ти осигури и с каква област участваше?
- Фондацията има така наречената общност, която се състои от няколко звена. Има т.н. клуб "Алумни", в който експерти от всички области - математика, БЕЛ, история и т.н., отговарят на наши въпроси и ни помагат за абсолютно всичко, което помолим. Има форум, в който всички стипендианти можем да се свързваме един с друг и да обсъждаме всичко, което ни вълнува, без никакви ограничения за темите. Имаме право да ползваме библиотеката на организацията и още няколко неща като цяло. До тези общности стипендиантите получават достъп след излизането на официалните резултати и писмо, с което удостоверяват, че печелим. Аз лично кандидатствах с математика. Стипендиите са 3 вида - основна, поощрителна и специална.

- Каква е процедурата за кандидатстване?
- Започва се с попълването на формуляри, които се изтеглят от сайта на фондацията. Пише се подробна автобиография, в която излагаме интересите си, хобитата си, постижения, стремежи, индивидуалност и всичко, за което се сетим. Освен това пишем и есе по някоя от избраните теми от списък, който ни предоставят. Всичко това се изпраща до фондацията и след това започваме да чакаме, докато разберем дали преминаваме във втори кръг.

- А какъв е вторият кръг?
- След няколко месеца излизат резултатите от първи кръг и за тези, които преминават във втори кръг, се уговаря удобна дата и час за интервю, което се провежда по телефона. Моето траеше 20-25 минути. В това интервю участват един експерт математик, в моя случай, и един от организаторите, който ми задава общи въпроси за училище, личния ми живот и т.н. Там също задават въпроси по есето ми и въпроси от областта на кандидатстване.

- Какво би посъветвал учениците?
- Бих ги посъветвал да опитат и да участват, защото в никакъв случай няма да загубят, само ще спечелят, ако не стипендия, то опит.

 
Интервю на Лилия Вълкова, 7.б клас,
СИП Електронни медии

Можете да изпратите съобщение до сайта на адрес
svetikliment.sipa<а-маймунско>blogger.com

Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник