• Място на свободен дух и модерни решения

СИП Електронни медии

- Какво представлява тази стипендия?
- Това е стипендия, която ежегодно се отпуска на ученици от 7. до 12. клас, които проявяват някакъв интерес в дадено научно направление и съответно покажат своите личностни качества и познания в областта. Тази година по-специално беше това, че фондация "Комунитас", която организира целия проект, беше дала предимство на учениците от по-малките градове и такива в затруднено финансово или социално положение.

- За какво е твоята стипендия? Какви предимства може да ти осигури и с каква област участваше?
- Фондацията има така наречената общност, която се състои от няколко звена. Има т.н. клуб "Алумни", в който експерти от всички области - математика, БЕЛ, история и т.н., отговарят на наши въпроси и ни помагат за абсолютно всичко, което помолим. Има форум, в който всички стипендианти можем да се свързваме един с друг и да обсъждаме всичко, което ни вълнува, без никакви ограничения за темите. Имаме право да ползваме библиотеката на организацията и още няколко неща като цяло. До тези общности стипендиантите получават достъп след излизането на официалните резултати и писмо, с което удостоверяват, че печелим. Аз лично кандидатствах с математика. Стипендиите са 3 вида - основна, поощрителна и специална.

- Каква е процедурата за кандидатстване?
- Започва се с попълването на формуляри, които се изтеглят от сайта на фондацията. Пише се подробна автобиография, в която излагаме интересите си, хобитата си, постижения, стремежи, индивидуалност и всичко, за което се сетим. Освен това пишем и есе по някоя от избраните теми от списък, който ни предоставят. Всичко това се изпраща до фондацията и след това започваме да чакаме, докато разберем дали преминаваме във втори кръг.

- А какъв е вторият кръг?
- След няколко месеца излизат резултатите от първи кръг и за тези, които преминават във втори кръг, се уговаря удобна дата и час за интервю, което се провежда по телефона. Моето траеше 20-25 минути. В това интервю участват един експерт математик, в моя случай, и един от организаторите, който ми задава общи въпроси за училище, личния ми живот и т.н. Там също задават въпроси по есето ми и въпроси от областта на кандидатстване.

- Какво би посъветвал учениците?
- Бих ги посъветвал да опитат и да участват, защото в никакъв случай няма да загубят, само ще спечелят, ако не стипендия, то опит.

 
Интервю на Лилия Вълкова, 7.б клас,
СИП Електронни медии

Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник