• Място на свободен дух и модерни решения

СИП Електронни медии

ОТБОРИТЕ
 МЕНЮТА
ЖУРИТО


Снимки: Дениса Танкова, 7.б клас
СИП Електронни медии

Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник