• Място на свободен дух и модерни решенияНаградени участници в конкурса за изработване на чорапени човечета:

1. Габриела Иванова Павлова – 2.а клас
2. Ния Любомирова Пауникова – 5.б клас
3. Евдокия Делянова Джиговска – 2.а клас

 
Наградени участници в конкурса за рисунка на тема „Моето училище”

Подготвителна група – 4. клас: 
1. Моника Цветанова Монкова – 3.а клас
2. Йосиф Дочев Илиев – 4.а клас
3. Виктория Веселинова Николова – 1.б клас
Сиана Делянова Енчевска – подготвителна група

5. - 8. клас: 
1. Иван Стефанов Стефанов – 6.в клас
2. Никол Мирославова Илиева – 6.б клас
3. Мария Сергеева Георгиева – 5.а клас
Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник