• Място на свободен дух и модерни решения

СИП Електронни медии


 Снимки: Цветина Попска, 7.б клас
СИП Електронни медии


Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник