• Място на свободен дух и модерни решения

СИП Електронни медии


26 септември е провъзгласен за Европейски ден на езиците и неговата цел е да отпразнува езиковото разнообразие на Европа и да подкрепи владеенето на повече чужди езици.

По повод Европейския ден на езиците Яна Йотова от 7.б клас разговаря с г-жа Пенка Острева. През август г-жа Острева беше на двуседмичен семинар в Германия, организиран от Гьоте-институт за преподаватели по немски език от цял свят. Тя замина, след като спечели стипендия от Гьоте-институт, и е била единственият представител на България. Семинарът, проведен в градовете Бремен, Хамбург и Росток, е имал за цел да задълбочи познанията за езика, страната и нейните хора. Г-жа Острева е изключително доволна от събитието, от груповата работа по различни проекти и от създадените контакти, някои от които биха могли да прераснат в междуучилищни партньорства.Защо Германия прави толкова за учителите по немски?
Това е политика на Немската държава, която се води от много години чрез специален институт – Гьоте-институт. Той работи с учители, ученици, студенти. Целта е да се популяризират немският език и немската култура в целия свят.

От кои страни бяха преподавателите по немски в този семинар?
От Румъния, Словения, Полша, Франция, Холандия, Индия, Япония, Китай, Мароко, Камерун. 

В коя страна най-сериозно се учи немски? 
Във Франция немският като втори език се учи по 3 часа седмично и учениците излизат с ниво Б1, което е доста високо. В Русия и Полша също има голям интерес към този език. Разказаха ни за специален бус, оборудван от Гьоте-институт с различни помагала и езикови игри, който обикаля при децата от малките класове в Полша. Колегата от Камерун, Африка, каза, че там уважението към учителите по езици е много голямо. Случвало се е да преподава пред клас от 50 ученици, но това не създава проблем с дисциплината, защото всички го слушат внимателно.

Защо е хубаво човек да знае немски?
Колкото повече езици знаем, толкова повече контактуваме и научаваме за другите страни и хора. В Европейския съюз се насърчава многоезичието. За да се каже, че човек ползва един език, е достатъчно да може да общува на него по 10-15 основни теми. Близостта ни с Германия е важна, знаенето на немски език дава възможност за учене и работа там.

Какво ще кажете на тези, които смятат, че немският език е труден за учене?
Немският език има трудна граматика, но в училище като втори език той се учи с цел да се комуникира по тези 10-15 теми. Набляга се не толкова на граматиката, колкото на лексиката.

 Интервю на Яна Йотова, 7.б клас
СИП Електронни медии

Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник