• Място на свободен дух и модерни решения
Първата мисъл, която ми дойде, когато прочетох заглавието, беше за голямото четене, свързано с големия списък през летните ваканции. Обикновено това беше задължителна литература. Като всяко задължително нещо, и този списък предизвикваше съпротива у всички нас. Справяхме се някак и така - до следващото лято. 

Вкъщи има много книги. Библиотеката е пълна. Моята майка ми е показвала книжка, запазена от нейното детство. Героят се казва Гъбарко. Страниците са съшити с конец. Някои от тях са малко скъсани или поизмачкани. Помня, че майка ми изглади страниците и знам, че я скри някъде. За нея тази книжка е детството й, спомените й.

Сега си давам сметка колко различно отношение имаме към книгите – нейното и моето поколение. Не забелязваме книгите, защото стоим с гръб към тях и с лице към компютъра. Той е основният съперник на книгата. Много услужлив, бърз, атрактивен, динамичен. Щрак! И готово: информация, домашни, запознанства…

Стоим с гръб към книгите. Все едно, че сме сърдити. А не сме. По-скоро сме непознати. Никога не е късно да станем приятели, нали? Там се крият други светове. Може да ни харесат, може… Винаги има шанс да се сприятелиш и да започнеш голямото четене.

Сашка Христова, 9. клас, СОУ „Васил Левски”

Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник