• Място на свободен дух и модерни решенияВ час по какво и в кой клас преподаваше? 

Преподавах в различни класове. Започнах с 1.а, класа на г-жа Ценка Василева.Там трябваше да преподавам четене. С тях взехме една много хубава приказка, „Кума Лиса и Косе Босе”. Предварително бях подготвила въпроси, свързани с текста, и за да е по-интересно, ги накарах да ми изиграят приказката. Много ми хареса в този клас, защото там те всички са сплотени, а това е много важно за един клас. След това имах български език с 1.б клас. С тях взехме урока за „Трите хубави думички”. Там децата ми казаха най-различни учтиви думички, което много ми хареса, защото е хубаво едно дете да знае и да може да бъде учтиво! Трети час имах английски език с 2.б клас. С тях взехме урока за глагола „Have got”. Искам да отбележа, че те го учат за първа година и го знаят много добре. Отговаряха ми на всичко, което ги питах, и бих отбелязала, че са много умни за възрастта си. Когато свърши часът ми с 2.б, който мина изключително бързо, защото всички се забавлявахме, докато учим, се преместих при най-малките сладури от предучилищната група. Там всички играхме на забавни игри. Но забавата приключи, за съжаление, защото трябваше да ходят на обяд и после да спят, иначе щеше да продължи до следобеда. Всички тези деца, на които преподавах, бяха толкова добри и послушни и за това мога да благодаря на техните госпожи, които са ги възпитали толкова добре. 

Какво те затрудни най-много? 

Лично мен нищо не ме затрудни. Но, честно казано, аз съм много притеснителен човек и си мислех, че като изляза пред погледите на всички деца, ще се вцепеня. За моя радост всичко мина добре и на мене много ми хареса, надявам се и на тях да им е било приятно с мен. 

Хареса ли ти ролята на преподавател и как се почувства от другата страна на катедрата? 

Да, винаги съм се възхищавала на учителите си и най-много на моя начален учител, г-жа Ценка Василева, която ми е помагала винаги, щом съм се нуждаела от нея, дори и след 4. клас.Чувството да си учител е неописуемо. Всички тези мили погледи срещу теб - за миг забравяш къде си, защото потъваш в тях. Аз още от малка искам да стана учител и много ще се радвам някой ден да сбъдна голямата си мечта !


Мариела Митова, 9.б клас

Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник