• Място на свободен дух и модерни решения
В час по какво и в кой клас заместваше? 

В деня на самоуправлението преподавах в много часове, както и в предучилищната група. Започнах с  2.б клас, където преподавах по български език и четене. Там взехме за "добрите и лошите думи". Урокът беше много интересен. Втори час бях учителка също по български език, но този път в класа на г-жа Василева – 1.а. След това се отправих към 3.а клас, където също бях учителка по четене. Там взехме "Храбрият оловен войник". Всички слушаха с интерес приказката, а след това децата отговориха на всички въпроси, които им бях подготвила предварително. В занималнята разпитвахме децата какво правят през пролетта и лятото. След това правихме къщички от хартия, които станаха много красиви. После с децата излязохме навън и играхме на много игри.    
                                                                                                            
Какво те затрудни най-много?

Честно да кажа, нищо не ме затрудни. Даже си подготвих уроците с много ентусиазъм и удоволствие. Всичко беше много лесно и интересно.

Хареса ли ти ролята на преподавател  и как се почувства от другата страна на катедрата?

Много ми хареса да съм преподавател. Дори искам след 12-ти клас да уча за начална учителка. От една страна, на катедрата е много странно, защото си свикнал да седиш на чина, а сега си от другата страна, не знаеш как ще реагират децата, учителите и самият  ти. Аз не се притеснявах, а точно обратното - много се забавлявах.

Илияна Петрова,  9.б клас

Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник