• Място на свободен дух и модерни решения

Учредяване

30 април 2014


Съветът на настоятелите гостува на учителския съвет
Учредителното събрание на Училищното настоятелство на СОУ „Св. Климент Охридски” се проведе на 2 април 2014 година. Това се случи благодарение на усилията на работната група учители, ангажирали се с темата, и на отзивчивостта на поканените съграждани. В резултат на бързото и прецизно подготвяне на документите от адв. Васил Гавазов, на 15 април излезе съдебната регистрация на сдружението. На 29 април членовете на Съвета на настоятелите бяха гости на учителския съвет. Разговорът, продължил повече от час, беше делови и открит. Настоятелите съобщиха за някои вече направени от тях проучвания относно перспективи пред училището и поеха нови ангажименти. Каза се, че е важно срещите между учители и настоятели да са чести и по същество. Направеното за по-малко от месец е ясна заявка за нови възможности и амбиции пред СОУ „Св. Климент Охридски”.

Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник