• Място на свободен дух и модерни решения
В една стая имало едно огледало и срещу него стояла прекрасна теменужка. Тя непрекъснато се оглеждала в огледалото и повтаряла колко е хубава. Стопанката се грижела както за теменужката, така и за огледалото – почиствала го редовно и то блестяло.
Веднъж обаче забравила да полее цветето. Теменужката пожълтяла и станала грозна. Тя се огледала в огледалото и разбрала, че не е важно как изглежда отвън, а кой я обича.

Бетина Николова, 6.б клас

Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник