• Място на свободен дух и модерни решенияПриключи тазгодишният училищен фотоконкурс на тема „Пролетните цветя”, посветен на Първа пролет и обявен от Ученическия съвет. 


Имаше активно участие от страна на учениците. Ето имената на всички, изпратили снимки за конкурса: Андрей Иванов (6.а), Ина Ангелова (7.б), Йоана Пътова (7.б), Дилян Пенчев (7.б), Стоян Боронсузов (7.в), Йоана Михайлова (8.а), Цветозара Иванова (8.б), Сара Минкова (8.б), Преслава Иванова (9.а), Надежда Керешка  (9.б), Мариела Митова (9.б), Илияна Петрова (9.б), Радосвета Цанкова (9.б), Калина Нанкова (10.а), Габриела Ангелова (10.а), Памела Недялкова (10.б), Йоан Георгиев (10.б), Ивелина Петкова (10.б), Емилия Джиговска (10.б), Хрисина Ръбачева (11.а), Емили Недялкова (11.а), Моника Нанкова (11.б), Десислава Хасъмска (12.а), Ива Петкова (12.а), Василена Христова (12.а), Емилия Атанасова (12.а).

В отделна категория  в състезанието участваха и учители: Даниел Андреев, Благомирка Фискучева, Нели Генкова, Теодора Петрова, Анчо Мавродиев, Пламен Кюркчиев, Цветанка Босева, както и директорката на училището Иванка Цекова.

След като добре разгледа десетките снимки, комисията в състав г-н Стоян Борджуков, г-жа Анелия Иванова, Паулин Пенчева, Стефания Калева и Ива Петкова произнесе тежката си дума.
                                              
ПОБЕДИТЕЛИ:

До 8. клас:
1. Сара Минкова (8.б) – „Планинска роза”
2. Андрей Иванов (6.а)
3. Йоана Михайлова (8.а) - „Иглика” 

От 9. до 12. клас:
1. Калина Нанкова (10.а) – „Частица свежест”
2. Емили Недялкова (11.а) - „Розово”
3. Василена Христова  (12.а) - „Свян” 

Учители:
1. Даниел Андреев – „Пробуден живот”
2. Благомирка Фискучева – „Пробуждане”
3. Анчо Мавродиев – „Потайниче”

Благодарим на всички, взели участие в конкурса!!!

От името на Ученическия съвет: 
Пламена Монева, 10.б клас

Наградените снимки, както и победителите в конкурса за ръчно изработени цветя ще можете да видите в училищната изложбена зала веднага след Пролетната ваканция.
Всички учителски снимки
Група 9-12 клас
Група до 8 клас

Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник