• Място на свободен дух и модерни решения
Живял някъде из високата трева един юначен и силен бръмбар. Всички го наричали Крали Бръм Марко. Веднъж едно малко селце на червеи било нападнато от злите шестокраки мравки, които се опитвали да завладеят полето. Тогава смелият Крали Бръм Марко се притекъл на помощ с бързата си муха  на име Мухошар и разгромил мравките. Тогава червеите нарекли селото си в негова чест Бръммаркова победа. И  до днес по- възрастните буболечки разказват на внуците си за хилядите подвизи на Крали Бръм Марко.


Мария Ковачева от 5.а клас

Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник