• Място на свободен дух и модерни решения

Десислава

07 декември 2013
В изложбената зала във фоайето на училището ми хареса букварът по „французки език”. Той е издаден още през 1874 г. Аз научих, че френският език е първият западноевропейски език, въведен за обучение в българската образователна система. Този език ми се струва интересен.

Десислава Доневска, 6.б клас,
СИП Електронни медии

Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник