• Място на свободен дух и модерни решения

Лилия

08 декември 2013


Най-забележителното нещо, което видях в училищната изложба, беше един много стар учебник по Землеописание. В днешно време това е учебният предмет География. Учебникът е от 1872 година, от Йоаким Груев. Написан е по стария правопис, на който всички думи завършват на "ъ". Този учебник ми беше интересен, защото исках да разбера каква е била представата на тогавашните хора за Земята.

Лилия Вълкова, 6.б клас
СИП Електронни медии 

Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник