• Място на свободен дух и модерни решения


Как реши да се заемеш с доброволчество?     
Ами, мои приятели се бяха записали и реших да пробвам, пък и е хубаво да направиш нещо...  хубаво.

В какви доброволчески кампании си участвал?   
Ооо... много минаха. Ходихме да четем приказки на по-малки ученици, правихме и раздавахме валентинки на Свети Валентин и много други.

С какво обогатява доброволчеството? 
Прави ни по-добри хора.

Отказа ли се от нещо в името на работата си като доброволец?   
 Случвало се е да отложа да изляза с приятели, за да изпълня някоя инициатива.  

Какво би отговорил на свои връстници, ако гледат с насмешка на това, че губиш времето си за доброволчество? 
Бих им казал, че само губят от това...

Доколко е важно да умееш да работиш в екип?   
Организираната и екипна работа винаги е по-бърза и качествена.  

Разкажи за други дейности, които планирате.   
Много са. 

Как би убедил още млади хора да се включат в доброволчески дейности? 
Бих ги поканил да помогнат за малко и те сами ще се убедят колко е интересно и дори забавно да вършиш доброволческа работа :)

Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник