• Място на свободен дух и модерни решения
Как реши да се заемеш с доброволчество?
Изобщо не се замислих, когато разбрах, че НАРД (Национален алианс за работа с доброволци - бел. ред.) открива център и в нашия град, и при първа възможност се включих. Просто възможността да помогна на хората, да видя благодарните им усмихнати лица, си заслужава всичките положени усилия.

В какви доброволчески кампании си участвала?
Наистина много. Като се почне от работа с деца, през инициативи за различни празници и публични мероприятия и се стига до инициативи, свързани с хора от трета възраст.

С какво те обогатява доброволчеството?
Разшири много моите умения за комуникация. Също така разви  уменията ми за работа в колектив, чувството за екипност. Но може би най-много ме обогати с това, че станах един по-добър и толерантен човек.

Отказа ли се от нещо в името на работата си като доброволец?
Разбира се. Но не ме разбирайте погрешно. Доброволно давам от времето и от труда си, но за една много красива цел, за стотици усмивки, за сърдечното "благодаря" - малките неща в живота, заради които си заслужава да се събуждаш сутрин.

Какво би отговорила на свои връстници, ако гледат с насмешка на това, че губиш времето си за доброволчество?
Честно казано, не бих им отговорила. На човек, който не разбира, а дори и не полага желание да разбере досега изброените ползи от доброволчеството, прекалено затворен в своето безметежно и безцелно съществуване, който сам не осъзнава, че иска промяна, не бих могла да въздействам по какъвто и да е начин.

Доколко е важно да умееш да работиш в екип?
Всъщност, самият Център в Троян според мен е точно един сплотен и задружен екип. Да, всички има своите отговорности, но в края на седмицата всички се събираме  и ставаме една добре смазана машина за добро.

Разкажи за други дейности, които планирате. 
В момента тече инициативата "Лист по лист", която има за цел да събере хартия за рециклиране и с парите от нея да издаде сборник от отличените творби от състезанието "Климентови дни". Също така ще се състои инициатива за набиране на нови доброволци.

Как би убедила още млади хора да се включат в доброволчески дейности?  
Според мен младите хора виждат доброволчеството едностранчиво -  че човек трябва да отделя от собствените си ресурси. Но всъщност трябва да им се представи и другата страна, която е пълна със забавления, смях, куп нови приятелства и още повече незабравими моменти.


Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник