• Място на свободен дух и модерни решенияКак реши да се заемеш с доброволчество?     
Стана напълно случайно, уж на шега.      
                     
В какви доброволчески кампании си участвала?   
Кампании в сферата на културата, екологията и общественополезния труд, насочени към  малки и големи.

С какво те обогатява доброволчеството? 
Доброволчеството е храна  за душата. През последната година развих социалните си умения, срещайки се с хора от различни възрастови групи, което ми помогна да разширя мирогледа си. Най-големият „плюс“ на доброволчеството е удовлетворението, което остава след една добре свършена работа, и не на последно място - положителните емоции и множеството усмивки на благодарност.

Отказа ли се от нещо в името на работата си като доброволец?   
И да, и не. Да, отказах се от личното си време в някаква степен, но не съжалявам, защото за мен доброволчеството се е превърнало в начин на живот.

Какво би отговорила на свои връстници, ако гледат с насмешка на това, че губиш времето си за доброволчество? 
„Не съди един човек, докато не извървиш една миля в обувките му.“

Доколко е важно да умееш да работиш в екип?   
Умението да работиш в екип е жизненоважно за всяка човешка активност, не само за доброволчеството.

Разкажи за други дейности, които планирате.   
Планираме да вземем участие в Коледния базар, който ежегодно се провежда на площада, чрез ръчно изработени играчки.

Как би убедила още млади хора да се включат в доброволчески дейности? 
Винаги съм си мислила, че да помагаме на ближния е инстинкт, който всяко човешко същество притежава. Но всичко опира до различия в мисленето. Има хора, които се влияят от чуждото мнение, искат да се докажат; има и такива, които се страхуват. Но смисълът на живота е да излезем от зоната си на комфорт, защото само така можем да разберем на какво в действителност сме способни. И в този ред на мисли - какво по-хубаво от  доброволческата  дейност, която ти дава възможност да се докоснеш до различни аспекти от живота и едновременно с  това да бъдеш полезен на обществото, а не просто да бъдеш поредният консуматор.

Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник