• Място на свободен дух и модерни решения

Търсене

BG Web Counters


Tyxo.bg counter

Посещения през предишния месец

Ежегоден ученически конкурс на европейска тематика

Публикувано от Н. Генкова 04 ноември 2013


Евродепутатът Мария Габриел обявява ежегодния ученически конкурс на европейска тематика. Тазгодишният конкурс е насочен към учениците от всички училища на територията на областите Благоевград, Русе и Ловеч и е разделен в три възрастови категории. Целта на конкурса е да приобщи учениците към основните европейски ценности и да ги провокира към опознаване на европейските институции, мястото на България в ЕС и ролята на ЕС на световната сцена.

Задачата на най-малките участници – от 1 до 6 клас, е да изработят рисунка или колаж на тема „Европа през моите очи”. Към творбите трябва да бъде приложено и кратко описание на изобразената идея.

Учениците в категорията 7-9 клас трябва да напишат есе на тема „България за Европа и Европа за България”. Авторите имат възможност да демонстрират своите познания и виждания за това как нашата страна допринася за развитието на ЕС и съответно предимствата от принадлежността на България към ЕС. Работите трябва да бъдат в обем до 2 стандартни страници.

Третата възрастова категория участници, обхващаща учениците 10-12 клас, имат задача да изработят мултимедийна презентация по темата „Европейският парламент: гласът на гражданите за Европа”. Темата позволява на учениците да представят своите знания и позиция за ролята на Европейския парламент като пряк защитник на интересите на европейските граждани. Основно изискване към презентациите е да бъдат с времетраене до 5 минути или до 10 слайда.

При изпращане на творбите задължително трябва да бъдат посочени: трите имена на участника; населено място, училище и клас, телефон за обратна връзка и електронна поща.
Краен срок на конкурса: 15 декември 2013 г. Творбите на най-малките участници – рисунки или колажи, следва да се изпратят по пощата на адрес: Европейски информационен център на Мария Габриел 7000 Русе, Ул. „Райко Даскалов”-№2 (важи датата на пощенското клеймо)
Електронна поща за изпращане на есетата и мултимедийните презентации: concours@mariya-gabriel.eu

Предвидени са първи и поощрителни награди във всички възрастови категории, които са: - 1-6 клас: MP3 player за класираните от 1-во до 5-то място - 7-9 клас: посещение на Европейския парламент в Брюксел за класираните от 1-во до 3-то място - 10-12 клас: посещение на Европейския парламент в Брюксел за класираните от 1-во до 3-то място Поощрителните награди ще са изненада, а резултатите от конкурса ще бъдат обявени в периода януари-февруари 2014 година.

Можете да изпратите съобщение до сайта на адрес
svetikliment.sipa<а-маймунско>blogger.com

Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник