• Място на свободен дух и модерни решения


Евродепутатът Мария Габриел обявява ежегодния ученически конкурс на европейска тематика. Тазгодишният конкурс е насочен към учениците от всички училища на територията на областите Благоевград, Русе и Ловеч и е разделен в три възрастови категории. Целта на конкурса е да приобщи учениците към основните европейски ценности и да ги провокира към опознаване на европейските институции, мястото на България в ЕС и ролята на ЕС на световната сцена.

Задачата на най-малките участници – от 1 до 6 клас, е да изработят рисунка или колаж на тема „Европа през моите очи”. Към творбите трябва да бъде приложено и кратко описание на изобразената идея.

Учениците в категорията 7-9 клас трябва да напишат есе на тема „България за Европа и Европа за България”. Авторите имат възможност да демонстрират своите познания и виждания за това как нашата страна допринася за развитието на ЕС и съответно предимствата от принадлежността на България към ЕС. Работите трябва да бъдат в обем до 2 стандартни страници.

Третата възрастова категория участници, обхващаща учениците 10-12 клас, имат задача да изработят мултимедийна презентация по темата „Европейският парламент: гласът на гражданите за Европа”. Темата позволява на учениците да представят своите знания и позиция за ролята на Европейския парламент като пряк защитник на интересите на европейските граждани. Основно изискване към презентациите е да бъдат с времетраене до 5 минути или до 10 слайда.

При изпращане на творбите задължително трябва да бъдат посочени: трите имена на участника; населено място, училище и клас, телефон за обратна връзка и електронна поща.
Краен срок на конкурса: 15 декември 2013 г. Творбите на най-малките участници – рисунки или колажи, следва да се изпратят по пощата на адрес: Европейски информационен център на Мария Габриел 7000 Русе, Ул. „Райко Даскалов”-№2 (важи датата на пощенското клеймо)
Електронна поща за изпращане на есетата и мултимедийните презентации: concours@mariya-gabriel.eu

Предвидени са първи и поощрителни награди във всички възрастови категории, които са: - 1-6 клас: MP3 player за класираните от 1-во до 5-то място - 7-9 клас: посещение на Европейския парламент в Брюксел за класираните от 1-во до 3-то място - 10-12 клас: посещение на Европейския парламент в Брюксел за класираните от 1-во до 3-то място Поощрителните награди ще са изненада, а резултатите от конкурса ще бъдат обявени в периода януари-февруари 2014 година.

Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник