• Място на свободен дух и модерни решения


Участниците в състезанието за 5-класници "Да се сдружим" трябваше да напишат по една история с обща тема "Зеленозавър", като използват ключова дума, съответно: саксия, пещера, планета. Ето резултатът от техните половинчасови колективни литературни занимания:ЗЕЛЕНОЗАВЪР

            Растяло някога едно чудновато цвете в красива саксия. Един ден се появило странно зелено слънце. Цветето усетило тази вълшебна светлина и започнало постепенно да се превръща в динозавър. То било зелено, за очи имало цветя, а за шапка – саксия. То се казвало Зеленозавър.
            Един ден то решило да се поразходи в градината. Видяло една дълбока и мрачна дупка в края на градината. Решило да види какво има на дъното. То влязло, там било много топло, винаги греело това чудновато слънце. Там живеели най-различни видове зеленозаври като него. Те се страхували от огънозаврите, защото били създадени от огън. Големият Зеленозавър ги защитил от тях. Вече всички заживели спокойно.

Автор: отбор „Спътник”ЗЕЛЕНОЗАВЪР

            Зеленозавърът е тревопасно животно, което живее в пещера.
            Един ден зеленозавърът излязъл от дома си. Той отишъл в гората да похапне листата на дърветата. Когато се наял и тръгнал да ес прибира, на пътя му изскочил един огромен хищник. Уплашеният зеленозавър побягнал и по пътя се спънал в един камък. Тревопасното животно грешно видяло, че хищникът се приближава, и в този момент се появило животно от същия вид, което подплашило месоядното животно. То помогнало на ранения зеленозавър да се изправи и продължили пътя си с още приключения.

Автор: отбор „Комета”НА ПЛАНЕТАТА КРУТОН

            На планетата Крутон живеели крутонови същества. Те били с различни вкусове: тараторени, с вкус на пица, хамбургер и без вкус. Там живеело и едно странно същество на име Зеленозавър. Той обичал да яде всички крутони, освен безвкусните. Когато ги гонел, хващал само безвкусните, защото бягали накуп и той се обърквал.
            Кралят на безвкусните крутони поискал мир със Зеленозавъра. Зеленозавърът имал едно условие: кралят на безвкусните крутони да направи едно безвкусно крутонче вкусно. и едно умно безвкусно крутонче се сетило да се натърка във вкусните крутончета. По този начин то станало вкусно и Зеленозавърът го изял. Така станал мирът на планетата Крутон.

Автор: отбор „Звезда”
Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник