• Място на свободен дух и модерни решения


На 20 ноември в актовата зала се проведе демонстрация на американски парламентарен дебат на политики. Двата ученически отбора сблъскаха гледни точки по въпроса как родителите могат да бъдат активизирани като част от училищната общност. Стефания Калева (11.а) и Хатъф Толев (10.а) подчертаха, че са нужни повече срещи между учители и родители, за да се реши проблемът с недостатъчната информираност на родителите. Паулина Пенчева (12.а) и Ива Петкова (12.а) доказваха нуждата от един работещ Родителски съвет. Дебатът предложи аргументи, открои неизползвани ресурси, демонстрира, че който участва, развива качества.

Любопитна обратна връзка даде кратката анкета, която хората от публиката бяха поканени да попълнят. Въпросите трябва ли дебатът да бъде въведен като форма на обучение в училищата и може ли всеки да бъде обучен да дебатира успешно се оказаха твърде спорни – 13 души са отговорили с „да” и 14 – с „не” и на двата (съвпадението на числата е случайно). Доста по-категорична е публиката по въпроса може ли ученическият дебат да бъде използван при вземане на управленски решения от институциите – 23-ма са отговорили утвърдително и само 4-ма – отрицателно, което показва, че демонстрационният дебат е убедил присъстващите в полезността на дебатирането по значими въпроси и в способността на учениците да бъдат обществен фактор. Ясна тенденция се вижда и при въпроса „Искате ли да присъствате на демонстрационен ценностен дебат”” – 22-ма са отговорили утвърдително, 5-ма – отрицателно, в което организаторите виждат оценка за събитието. От публиката са дадени следните предложения за теми за дебат на политики: подобряване на реда и дисциплината в училище; униформите в училище; участие на младите хора в управлението на община Троян; ниските заплати и ниските пенсии, условията за работа на родителите; увеличаване на почивните дни. Ако трябва да обобщим полусериозно анкетата в едно изречение: Дебатът е трудно нещо, което може да върши работа, а аз да съм в публиката. Друга обратна връзка беше фактът, че на излизане от залата хората продължаваха да говорят по темата.

Гости на училищното събитие бяха г-жа Поля Димова, зам.-кмет на община Троян, г-жа Десислава Вутова от Музея на занаятите, г-жа Маргарита Мондешка от троянското читалище „Наука – 1870”. След дебата те разгледаха експозицията „Имало едно време в училище”, която ще се открие утре в изложбената зала на СОУ „Св. Климент Охридски”.


Нели Генкова

АЛБУМ със снимки от Пламена Радевска (10.а клас) и г-жа Иванка Цекова

Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник