• Място на свободен дух и модерни решения


Играта е за ученици от пети клас, които да покажат комуникативност, толерантност,  умение за работа в екип, фантазия и оригинално мислене, знания, езикова култура, адаптивност в непозната ситуация. Техни помощници ще са група десетокласници, които ще водят състезанието, ще отчитат точките и оценяват представянето на отборите. Петокласниците сформират три отбора  от по трима ученици половин час преди започването на състезанието. Играта се  състои от четири кръга.
Първи кръг:   „История за…”
Задачата е състезателите да напишат отборно история по зададени ключови думи и предмет на текста. Предметът на текста е общ за трите отбора, а ключовите думи са различни.
На отборите се дава време преди започване на състезанието да измислят и оформят своите текстове, които представят при започване на състезанието. Жури от ученици от горния курс оценява историите по зададени критерии, докато текат другите кръгове на играта.

Втори кръг:  „Бесеница”
На всеки отбор му се дава дума, която да отгатне буква по буква.

                  Трети кръг:  „Асоциации”
Играч от отбора трябва да познае зададената на отбора дума. Съотборниците му му помагат с десет думи от същата предметна област. Целта е да се познае думата с най-малко помощни думи.

Четвърти кръг:   „Викторина”
Всеки отбор отговаря на три въпроса, свързани с българската и чужди митологии.


Накрая журито обявява резултата от първи кръг, сумира точките на отборите и обявява резултата на публиката.


Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник