• Място на свободен дух и модерни решенияВ днешно време хората не си спомнят за чувството, което ги спохожда след посаждане на дръвче, почистване на гора, река, полагане на грижи за природата. Целта на нашата практика не е просто да си запълваме времето и да се научим на труд, а и да ни научи да ценим околната среда, да ценим това, което ни дава нашата майка Земята. Благодарни сме на хората, предоставили ни възможността да се научим на това нещо. Благодарни сме, че ни се отвори вратичка, която ни води към свят на чистота, свеж въздух, прекрасна зелена природа и безкористното дело, което извършихме. След засаждането на всяко дръвче самочувствието ни се качва с една идея отгоре, защото знаем, че създаваме нещо прекрасно, което след време ще остане за поколенията след нас.

„Човек, непосял дърво, не е направил нищо в живота си!” - това е мнението на един от участниците в проекта. А всички останали са съгласни с него, както и с това, че да помагаме на природата и нейното развитие е едно много благородно дело, неприсъщо за всеки човек, но ние като паралелка „Екология и опазване на околната среда” сме избрали да правим това. С тази статия аз и всички, които ни е грижа за природата и нейното бъдеще, призоваваме останалите „забравили” хора да се присъединят към нашето дело. Елате, посадете дръвче, почистете някое паркче или ручейче и ще усетите душевно удовлетворение и как майката природа ви казва „Благодаря!”.

Според мнението на наблюдаващия ни учител и класен ръководител- г-н Венелин Василев проектът "Ученически практики" по ОП "Развитие на човешките ресурси", съфинансиран от "Европейски социален фонд" към МОМН, е от голямо значение за учениците от XI б клас, защото им дава повече и много добри възможности за реализация по специалността им "Екология и опазване на околната среда" в реални условия и повишаване на квалификацията ни. 

Съвместната ни работа ни научи да бъдем по-отговорни и по-добри, мислещи не само за себе си, а и за заобикалящия ни свят.

Златомира Цолова, 11.б

Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник