• Място на свободен дух и модерни решения

СИП Електронни медии


Тази година за първи път в община Троян се проведе пролетно издание на „Български фестивал на сливата“, а част от него бе и научната конференция в Института за планинско животновъдство и земеделие - Троян под надслов „Екологични проблеми при производството на плодове в планината - традиции и перспективи“ (25-26 април).
 
Тъй като организаторите ясно осъзнават важността от ангажираността на младите хора с екологичните проблеми, през втория ден от конференцията имаше и ученическа сесия със заглавие „Младите хора и устойчиво развитие на планинските региони“, в която участие с представяне на презентации взеха пет екипа ученици от СОУ „Свети Климент Охридски“ - гр. Троян, по един от Професионална гимназия по горско стопанство и дървообработване „Сава Младенов“ – гр. Тетевен и СОУ „Георги Бенковски“ - гр. Тетевен и един екип от СОУ „Петко Рачев Славейков“ - гр. Трявна. 

Три балкански града, събрани на едно място се оказаха неочаквано добра комбинация. Буквално летящ старт на конференцията поставиха нашите Стефания Калева и Теодора Димитрова от 10. клас с презентацията си „Застрашени от изчезване видове птици в България“, в която чухме звуците на различни птици, посочвани от публиката. Интереса й задържаха и следващите две представяния - моето и това на Владислав Нанков (12. клас), съответно с проектите „Водата - извор на живот“ и „Две шепи вода“. Те изпратиха ясни екологични послания до съзнанието на всички в залата и обърнаха вниманието върху важността на водата като неизменен природен компонент. Екипите от 6. клас не изостанаха от по-големите и атрактивно ни представиха с „Ориентирането - спорт за всеки“ и „Плодове“ - презентации, които ни припомниха, че отношението към природата се изгражда още в ранна детска възраст. 
 
Честта да завършат конференцията имаха нашите гости от Тетевен и Трявна, които с много ентусиазъм и настроение изчерпателно презентираха своите проекти: „Антропогенно влияние върху водите на река Бели Вит и притоците й“, „Местни традиции и туризъм - път към устойчиво развитие“ и „Трявна – минало, настояще и бъдеще“. 

След като „трудната“ част мина, участниците и техните поддръжници в публиката имаха възможност да се разходят из модерно оборудваните лаборатории на института, притежаващи апарати за анализ на храни от всякакво естество. 

Около обяд младежката сесия на конференцията, която даде ясно да се разбере, че младите хора в региона в никой случай не са безразлични към състоянието на околната среда и човешкото въздействие върху нея, бе закрита. Учениците от четирите училища останаха изключително доволни от съвместното участие и дадоха заявка за бъдещо сътрудничество на форуми на най-високо ниво, защото, както се оказа, „децата на Балкана“ обичат планината и ревностно пазят девствената й природа.
        
Паулина Пенчева, 11.а клас

СИП Електронни медии

СНИМКИ от ученическата конференция

Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник