• Място на свободен дух и модерни решения
Прием в ОСМИ КЛАС
Балообразуване за паралелка ИФОРМАТИКА съгл. чл.18(1)т.2 от Наредбата:
Балът е сбор от оценката от външно оценяване(ВО) по БЕЛ, утроената оценка от ВО по математика и оценките по математика и английски език от удостоверението за завършен СЕДМИ КЛАС.

 Балообразуване за паралелка ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И БИЗНЕС
съгл. чл.18(1)т.2 от Наредбата:
Балът е сбор от оценката на ВО по БЕЛ, утроената оценка от ВО по математика и оценките по география и математика от удостоверението за завършен СЕДМИ КЛАС.

Прием в ПЕТИ КЛАС

Прием в ПЪРВИ КЛАС

Прием в ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА

Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник