• Място на свободен дух и модерни решения

Училищен проект на стойност 5 000 лв. ще бъде финансиран от Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Проектът е в рамките на националната кампания "За чиста околна среда - 2013 г." на тема: "Обичам природата – и аз участвам". В резултат на покана на МОСВ са постъпили 652 проектни предложения на училища и обединени детски комплекси, сред които за финансиране са одобрени 67. Учителският екип, разработил нашия проект, включва: Иванка Цекова, Нели Генкова, Веселка Борджукова, Анна Владова, Ценка Василева, Маринелия Христова.

Проектът предвижда да се създадат условия за популяризиране на две традиционни за СОУ „Св. Климент Охридски” форми на извънкласна дейност – Зеленото и Пътуващото училище. За целта ще бъде създадена експоцизионна площ  - екокът в училищния двор и изложбена зала в стая 102. Екокътът ще включва табло за поставяне на снимки и прилежащи към него пейки и ще е естетически съобразен с новия кът за почивка по проект „На открито” (перголите). В модерно оборудваната изложбена зала, освен снимки, ще бъдат аранжирани експонати, събрани по време на двете училища  - хербарии, минерални и ентомологични сбирки, рисунки и предмети от природни материали. Проектът предвижда още провеждане на екоурок пред ученици от началния курс от участниците в Зеленото училище и подготвяне на презентации за Пътуващото училище, като за целта ще бъдат закупени мултимедия и екран. Ще има също тениски със специално лого за участниците в двете планински училища, както и награди за състезателните интерактивни игри, които ще се проведат там. Дейностите по проекта трябва да приключат до 31 юли 2013 година.

Вече се работи по ремонтиране на стая 102, която ще се превърне в място за подреждане на ученически изложби. Пожелаваме на учителите и учениците, които тази година ще осъществят Зеленото и Пътуващото училище, успешни, полезни и весели планинарски дни, за които да разкажат в рамките на новия проект. Неслучайно неговото име е „Ходих, видях, донесох”.Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник