• Място на свободен дух и модерни решения


Климентовите дни в нашето училище съвпадат с Европейската седмица по предприемачество. Европейската комисия дава положителна оценка на България за обучението  по  предприемачество  още от начален курс. В нашето училище по тази програма работят учениците от I б клас с класен  ръководител госпожа Емилия Пауникова. С интересни игри, рисунки и забавления малките предприемачи се учат как се създава ферма и какви са животните в нея.

          
Учениците от горен курс на профилите "Стопански мениджмънт"  и Предприемачество и бизнес" отбелязват празника с презентация за най-успелите предприемачи в Европа, която можете да видите  на екрана във фоайето и на мултимедия на втория етаж на училището. В презентацията е включено най-доброто първо интегрирано задание на екип №1 от 12. в клас на тема "Електронно икономическо списание". Темите в заданието са свързани с основните икономически проблеми на нашия град и държава - безработицата и инфлацията, представяне на една фирма и факторите, които я правят печеливша, и разбира се, една от желаните професии за тяхната бъдеща реализация. 
                  
Боряна Петрова, преподавател по икономически дисциплини

Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник