• Място на свободен дух и модерни решения

СИП Електронни медии

В училище, където ние прекарваме голяма част от деня си, трябва да се чувстваме добре. Сега дворът се поддържа в много добро състояние. Поставиха се нови кошчета за отпадъци, които са доста повече от преди и това допринася, освен за удобството, и за по-естетичния вид на двора. Тревата и храстите се подрязват, почистват се отпадъците, които не са изхвърлени на определените за тях места. И това е страхотно, защото всяко учебно заведение трябва да изглежда приветливо.

Но новите перголи, предназначени за почивка на учениците по време на междучасие, често биват използвани от обитатели на квартала още преди да е изтекъл учебният ден. Да не говорим, че понякога сутрин дворът ни посреща, покрит с люспи от семки. Освен това, явно от всички полагани усилия за поддръжката му, не остава достатъчно време за грижа за вътрешния вид на сградата, и по-точно за тоалетните. Те са оставени на заден план, което е напълно неправилно. Освен че трябва да бъдат поддържани по-добре, необходимо е там да има препарати за почистване на ръце. Така мислят много мои съученици. Надявам се, че ще се вземат мерки и че с общи усилия ще направим училището още по-приятно и чисто място.

Емилия Атанасова, 11.а клас, 
СИП Електронни медии

                                                                                                               

Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник