• Място на свободен дух и модерни решенияПо случай патронния си празник СОУ „Св. Климент Охридски“ – гр. Троян в рамките на „Климентови дни” организира за първи път и Общинско състезание по История и цивилизация. То ще се проведе на 15.11.2012 г. под формата на тест с избираеми и отворени отговори. Тестът ще обхваща въпроси от раздел Средновековие (VІІ – ХІV век). Учениците ще бъдат разделени на две възрастови групи: прогимназиален етап (V-VІІІ клас) и гимназиален етап (ІХ-ХІІ клас). Списък с участниците изпращайте на e-mail: skobg@abv.bg до 13.11.2012 г.

Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник