• Място на свободен дух и модерни решения

 СИП Електронни медии

За пръв път в рамките на Климентовите дни се проведе вътрешноучилищното състезание "Млад архитект" за деца на възраст 6-8 години. Участваха 3 отбора по 3-ма участници. Задачата беше да се построи сграда за 20 минути. Отборите разполагаха с еднакви конструктори. Журито беше в състав: г-жа Снежана Нанкова, г-жа Ирена Яшева и г-жа Емилия Пауникова. Бяха изработени ясни критерии за оценка: 1. Оригиналност на идеята; 2. Максимален брой използвани елементи от конструктора; 3. Най-здрава конструкция; 4. Работа в екип; 5. Бързина.

Първо място заеха децата от подготвителната група с 15 точки. На второ място с равен брой точки - 13, се подредиха учениците от 1.а клас и учениците от 1.б клас. Децата се забавляваха и същевременно доказаха, че могат да работят бързо и  качествено в екип.

Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник