• Място на свободен дух и модерни решения


Ще вземат участие ученици от 5., 6. и 7. клас. В състезанието "I can spell" ще се проверят уменията на учениците да произнасят думите буква по буква.

Учебни ресурси в електронен вид

Националният образователен портал предоставя достъп до учебни ресурси в електронен вид. Той е част от така нареченото Е-обучение.
ТУК можете да намерите всички курсове, които предлага този БЕЗПЛАТЕН портал (по всички предмети).

Безплатен многоезичен ONLINE речник